Minicrònica ple ordinari 24 de maig

Tot i que ara els plenaris es graven i es pengen en el canal de youtube de l’ajuntament, el col·lectiu de Compromís BiM no deixem de fer-te un breu resum del que s’ha parlat i acordat en cada ple i, en el moment es penja el vídeo l’enllacem per si el teu interés és vore’l íntegrament.

El ple del dia 24 de maig era ordinari i es van tractar els següents punts:

1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. S’aprovà per unanimitat.

2.- Adhesió Conveni Marc d’Oficines d’Atenció Ciutadana. Aquest conveni és necessari per seguir prestant serveis com a finestreta única.  El conveni estava caducat des de l’any 2014. S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació Expedients 2 i 3 de Modificació de Crèdits. Aquestes modificacions inclouen subvencions i serveixen per incloure en despeses algunes no previstes al pressupost despeses mno previstes com un elevador i un acadira per a fer accessible la piscina, un sobrecostos obra camp de futbol per les millores que s’han fet al projecte inicial… S’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i l’abstenció del PP (5).

4.- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança de trànsit, circulació i seguretat viària. Auesta modificació el que pretén és plasmar a l’ordenança de la moció aprovada a l’anterior ple en què es demanava que foren considerats ciclocarrers els que es troben al centre històric. En breu se senyalitzaran. S’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i el vot en contra del PP (5).

5.- Desestimació del recurs de reposició de la SAT-7667 EXFRU contra l’acord de resolució del programa d’actuació integrada per al desenvolupament de les unitats d’execució 8-9-10-11 de Bonrepòs i Mirambell. Aquest tràmit fa referència a l’expedient per retirar les torres elèctriques del parc de davant de l’ajuntament. Ja queda menys camí per recórrer. S’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i l’abstenció del PP (5).

6.-Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de la via pública. El que es proposava és incloure els casos de mudança i celebracions que no estaven regulats en esta ordenança i que fins ara s’atenien sense cap base legal.Les persones que necessiten que no s’aparque a la seua porta per aquestos motius ara només han de fer una sol·licitud i pagar 1,5€/m amb un mínim de 5m (un cotxe) i un màxim de 10m. S’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i el vot en contra del PP (5).

7.- Modificació del contracte amb l’empresa de gespa camp de futbol. Auesta modificació recull les millores que s’han fet durant l’execució del projecte (millores en les llums, formigó al voltant del camp per reduir el desgast…)

8.- Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’ aprovació de la liquidació del pressupost general de l’any 2016. Aquest punt només és informatiu, no es vota.  S’ha tancat l’any amb més de 280.000€.

9.- Adhesió de la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l’economia circular”. Bonrepòs i Mirambell ens comprometem a reduir els residus que van a abocador afavorint la reducció, la reutilització i el reciclatge. S’aprova per unanimitat.

10.- Resolució de la FEMP sobre l’adopció de mesures legislatives per reinvertir el superàvit sense generar nous ingressos. En estos moments la legislació impedeix que pobles com el nostre que acaben l’any en superàvit puguen invertir estos diners en millorar la vida del veïnat per exemple contractant el personal necessari. El que es demana és que es canvie la legislació per permetre-ho. S’aprova per unanimitat.

11.- Resolució de les Corts Valencianes sobre finançament autonòmic. S’aprova per unanimitat reclamar al govern central un tracte just tan en inversions com en finançament. Una vergonya que els diputats del PP a Madrid s’obliden que són valencians i aproven els pressupost sense reclamar açò.

12.- Moció de la FVMP per defendre el Dret Civil Valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional. S’aprova per unanimitat defendre el dret dels valencianes i valencians legislar sobre custòdia compartida, separació de béns en cas de matrimoni, etc.

13.- Informes de presidència. L’alcalde explica la sentència favorable a l’ajuntament que ha arriba sobre la porta del magatzem agrícola carrer Matilde Salvador.

10.- Informes organismes supramunicipals. Rosella informa de la reunió de l’EMTRE (tràmits lligats al pressupost)

11.- Precs i preguntes. Es pregunta sobre els problemes de circulació de camions pel carrer Dr Fleming i els danys ocasionats a vehicles ben aparcats, l’alcalde explica que la solució és difícil però que es treballarà per buscar-ne.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *