El proper dimecres 14 de juliol a les 20:30h es celebrarà una sessió de Ple Ordinari amb el següent ordre del dia:

  1. Actes anteriors
  2. Ordenança articles pirotècnics
  3. Calendari laboral 2011
  4. Suspensió atorgament llicències zona aqurterament
  5. Informes de presidència
  6. Informes organismes supramunicipals
  7. Mocions
  8. Dimissió regidora
  9. Precs i preguntes
CAL SABER:  ALS PLENS ORDINARIS LES PERSONES QUE ASSISTEIXEN DE PÚBLIC PODEN FER PREGUNTES A L’ALCALDE I ELS REGIDORS