El dimecres 2 de febrer al ple es va aprovar el canvi d’ús dels terrenys de l’antic parc dels militars. L’equip de govern va presentar una proposta tancada on es canvia l’ús de militar a terciari en un 75% i residencial un 25% (incloent la casa del militars del carrer major).


Aquesta proposta no comptava ni amb el suport dels regidors i regidores del PP ni dels veïns afectats. La regidora del BLOC en tenir familiars propietaris va decidir per ètica i per complir la llei no participar a la votació.

Dels regidors del PSOE 1 regidor i el regidor de CV es trobaven en la mateixa situació que Mª José Amigó (BLOC) i tot i l’informe del secretari que indicava que no havien de votar ho van fer arriscant-se a què algú impugne la decisió del ple i un jutge l’anul·le.

El PSOE prefereixen no estar segurs de complir la llei que negociar i arribar al consens amb la resta de grups polítics.

Els regidors de PP davant la negativa a deixar el tema damunt de la taula per negociar-ho i arribar a un acord i davant la il·legalitat que consideraven s’anava a produir en votar dos persones que no havien de fer-ho, van abandonar la sala.

Els veïns van acabar el ple indignats i anunciant que presentaran al·legacions i segurament impugnaran l’acord. Si finalment els tribunals anul·len l’acord seran 50.000 euros de tots els contribuents tirats al fem i més anys sense la solució definitiva.

A continuació podeu llegir la intervenció íntegra de la regidora del BLOC, Mª José Amigó en la imatge s’observa la solitud de l’euqip de govern després de l’aprovació del punt (6 vots a favor, la resta de regidors i regidores abandonen la sala).


A partir del dia 3 de febrer els veïns i veïnes tenen 1 mes per presentar al·legacions.

Ple Modificació Puntual PGOU Sector dels Militars 2feb2011
Ací baix podeu llegir tot el que va fer el BLOC des de 2004 a 2007 per intentar solucionar el 
problema de forma consensuada amb els propietaris i amb els partits polítics.
Ullal_febrer07