El passat dimecres es va aprovar una acord de cessió de la llar parroquial per 27 anys negociat per l’alcalde amb el rector sense comptar amb ningú més.  El BLOC després de llegir la proposta d’acord ens vam fer les següents preguntes:

Quants anys durarà la cessió? 27 anys.

Què ha de fer l’Ajuntament a canvi? Fer-se càrrec de totes les despeses que ocasiona (llum+aigua+manteniment) més de totes les remodelacions que requereix per adequar-lo a la normativa vigent i als usos que es fan. En cas que l’església no renovara l’acord no compensaria l’Ajuntament econòmicament per aquestes inversions.

S’ha valorat quants diners costarà adequar el local? El senyor alcalde ha firmat el contracte sense fer cap estudi ni pressupost, amb la boca xicoteta diu que potser coste més d’un milió d’euros.

Com és un local privat no es podran demanar subvencions per a ajuntaments, com es financiarà la reforma? L’alcalde no ho ha pensat, que primer és l’acord i després ja vorem. El BLOC pensem que és just al contrari.

No es podria invertir estos diners en un nou auditori que seria propietat de l’Ajuntament? Segons l’alcalde (sap que no és veritat) l’Ajuntament no té ni tindrà en un futur pròxim solars per construir. El BLOC sabem que hi ha solars municipals i que inclús en els últims anys se n’ha venut un a una empresa.

L’Ajuntament o les associacions podran fer qualsevol activitat? No, a la 3a clàusula queda clar que no es podrà fer cap activitat que el senyor rector considere que és contrària a la doctrina i moral catòliques. El BLOC ens preguntem si rector censurarà una obra de teatre massa picant, un còmic que faça crítica a l’església, repassarà les cançons dels concerts de la Coral? És més el rector podrà entrar a la sala per vigilar que s’està fent en qualsevol moment, segons es pot llegir al contracte.

Hi haurà una Junta gestora del local on participen totes les associacions que utilitzen la llar, l’alcalde/essa i un representant de tots els partits polítics? Ni pensar-ho, només hi haurà una comissió formada per l’alcalde, un regidor nomenat per l’alcalde, el rector i un representant nomenat pel rector. Visca la democràcia!

DESPRÉS D’ANALITZAR BÉ EL CONTRACTE L’ARGUMENTACIÓ DEL BLOC FOU LA SEGÜENT

  • Pensem que no s’ha de signar cap acord d’aquestes característiques (27 anys de duració) a dos mesos de les eleccions quan no hi ha cap pressa per negociar després de quatre anys sense plantejar el tema,
  • Pensem que els termes de l’acord i tot el procediment hauríem d’haver-se consensuat amb els partits de l’oposició i amb les associacions del poble,
  • Pensem que una cessió és una cessió i el propietari no pot decidir quines activitats es fan a la Llar, 
  • Pensem que no es pot signar aquest contracte sense elaborar un projecte d’adequació del local amb una valoració econòmica i un estudi de financiació 
  • i, per últim,  considerem que en aquestos moments de crisi no és convenient que es gasten tants diners públics en un edifici que mai serà municipal.

Per tot això el BLOC va votar en contra d’aquest acord, altres partits després d’argumentar en contra no van ser coherents en la votació i es van abstindre només els 5 regidors del PSOE van votar a favor.