En aquest segon capítol de la sèrie “On van els teus diners” entrem a un altre dels apartats que pensem que més interessen la ciutadania en general i sobretot, la que participa de l’associacionisme al poble. Com es distribueixen els diners de subvencions a les associacions, quins són els criteris de repartiment de més o menys diners, hi ha associacions que no fan cap activitat al poble?

En primer lloc volem aclarir que ni ara ni en legislatures anteriors s’han publicat criteris de repartiment de subvencions. Fa molts i molts anys, el regidor socialista Josep Lluis Raga va signar convenis entre l’ajuntament i les associacions que existien en aquell moment al poble, on per escrit adquirien uns compromisos amb el poble a canvi dels diners que percebien. Una vegada signat, mai es van revisar aquestos convenis ni se’n van fer de nous per a les associacions que naixien.
Quan el BLOC va assumir l’alcaldia, vam intentar revisar els convenis existents i crear-ne de nous amb les associacions, com la rondalla, que no existia en l’any del primer conveni. A més es va introduir una fórmula de control, que potser ara caldria revisar, i que consistia en el següent: les associacions havien de presentar factures per justificar les despeses per les quals rebien la subvenció. Els dos primers convenis revisats que es van portar a ple, foren els de La Brama i La Rondalla, el PP i el PSOE van votar en contra i no es van poder aprovar.

Respecte a les factures per justificar subvencions, hui en dia se segueix aquest mètode, encara que hem detectat que potser només ho fan algunes de les associacions mentre que hi ha altres que no ho justifiquen. Ho preguntàrem a l’últim ple, se’ns ha dit que si que ho fan totes. Ho preguntarem per escrit perquè se’ns detalle millor.

A continuació en el quadre hem intentat, a més de mostrar la subvenció que rep cadascuna de les associacions segons el pressupost aprovat, incloure també les activitats que fan per a la poble. Jutgeu vosaltres mateixos!

subvencions_associa

Ja sabeu que si teniu alguna esmena a fer, o voleu incloure alguna observació, aquest document no està ni molt menys tancat, es pot revisar.