No pogueres vindre al plenari del mes de juliol? T’interessa saber de què es va parlar? Ací tens la nostra minicrònica, si tens qualsevol dubte, pregunta’ns!

1- Actes anteriors: No es va aprovar l’acta perquè hi faltava l’escrit que vam llegir durant la nostra intervenció.

2- Aprobació Compte general 2012 es va aprobar amb els vots del PP, en contra PSOE i BLOC-Compromís. Votarem no perquè no formem part de l’equip de govern i no participem del govern municipal i en el seu moment votàrem en contra dels pressupostos.

3-Festes locals 2014: S’aprovà per unanimitat que les festes locals foren 24 de juny i 13 d’octubre.

4- Contracte concessió poliesportiu: va quedar damunt la taula a petició del Bloc-Compromís donats els dubtes respecte a la seua legalitat. Volem un informe del secretari-interventor de l’ajuntament. Els PSOE anunció la seua abstenció, però finalment l’alcalde va accedir a deixar-ho damunt la taula a petició nostra.

5- Es va aprobarper unanimitat la modificació dels preus EPA  per incloure un 2º nivell d’anglés.

6- Adhesió pla de treball i modificació de credit nº2. Es va aprobar per unanimitat, donat que la major part del cost l’assumeix la Diputació.

7- Retribucions en cas d’incapacitat temporal.S’aprova amb els vots a favor del PP i en contra del PSOE i BLOC. Éss una llei del PP i nosaltres no podem estar a favor de les retallades en drets dels treballadors/es.

A Bonrepòs i Mirambell quan els treballadors estaven de baixa se‘ls pagaba el 100%, però ara amb la llei del PP no és legal i a partir d’ara cobraran menys.

8.- Mocions

El Bloc-Compromís va presentar una moció demanat que la Generalitat pague el deute que té amb l’escola del poble, com el PSOE també va presentar una moció en aquest sentit , es van debatre juntes. No es va aprovar la proposta perquè el PP va votar en contra i té majoria absoluta.