Des de fa molt de temps, Compromís per Bonrepòs i Mirambell, intentem fer-te arribar el què s’ha parlat al plenari i el resultat de les votacions. Com saps, fa quasi un any vam presentar una moció demanant que es gravaren els plens i es penjaren a la web municipal però el PP votà en contra. Què trist que vulguen amagar als veïns i veïnes les decisions que els afecten com a ciutadans. A continuació t’expliquem breument, el contingut del plenari del 29 de gener.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.  Es deixa sobre la taula l’acta de l’anterior ple extraordinari perquè no ha donat temps a revisar-la i s’aprova l’acta del ple ordinari.
 2. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’urbanització de les UUEE 8-11. S’aprova amb el vot a favor de PSOE i PP i l’abstenció de Compromís. L’abstenció és per coherència, ja que en el seu moment vam votar en contra d’aquest projecte per ser horta productiva i no ser necessari ampliar el poble sense cap tipus de planificació de dotació de serveis.
 3. Aprovació del barem de mèrits específics que han de regir el concurs per a la plaça de secretari-interventor de l’ajuntament. Compromís votàrem que no i el PSOE també pels següents motius: no entenem com és el propi secretari interí qui ha fet la proposta d’acord, el valencià no consta ni com a mèrit ni com a requisit, tampoc consta que els cursos hagen de ser homologats per Institut Valencià Administracions Públiques (IVAM), a més se’ns han facilitat 3 propostes d’acord diferents abans del plenari i una a la porta de l’ajuntament just quan començava la sessió. Aquest punt s’aprova amb el vot de qualitat de l’alcalde perquè faltava un regidor del PP.
 4. Modificació de la ordenança de trànsit, circulació, aparcament i seguretat vial. La modificació estava motivada per un problema d’horaris de càrrega i descàrrega al carrer Pintor Lluch. S’aprova per unanimitat.
 5. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia respecte a la sol·licitud dels Camins Rurals 2014. S’aprova per unanimitat.
 6. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia respecte a la sol·licitud dels PPOS 2014.  Els diners d’aquesta subvenció es demanen per a l’ampliació de l’escola. S’aprova per unanimitat però Compromís manifestem que l’equip de govern ens oculta el projecte d’ampliació (l’hem demanat oralment i per escrit en nombroses ocasions),  aquesta ampliació li correspon pagar-la a la Generalitat, ni a la diputació ni al poble. Tornem a demanar una còpia del projecte i es tornen a negar.
 7. Contractació del subministre de fanals de tecnologia d’inducció mitjançant renting. Es queda sobre la taula perquè Compromís no veiem clar que siga rentable per a l’ajuntament i, a més, diem que si un contracte va a durar més d’una legislatura hauria d’aprovar-se per consens.
 8. Contractació del manteniment subministrament d’equips  d’enllumenat públic mitjançant renting. Es queda sobre la taula pel mateix motiu que el punt anterior.
 9. Mocions COMPROMÍS: Reclamació del pagament del deute històric de l’estat amb el País Valencià (S’aprova per unanimitat), Contra l’indult de polítics condemnats per corrupció (Es voten els diferents punts de la proposta d’acord per separat: 1r punt-reprovació diputats del PP que han signat a favor l’indult de corruptes el PP s’absté, s’aprova amb els vots favorables del PSOE i Compromís/ la resta de punts s’aproven per unamitat) i Retirada projecte de LLei d’interrupció de l’embaràs (S’aprova amb els vots de Compromís, PSOE i 2 regidores del PP).
 10. Mocions PSOE: Derogació copagament discapacitats (no s’aprova perquè el PP vota en contra, PSOE i Compromís a favor), Contra la nova llei d’avortament (aquesta moció es va retirar per presentar-la conjuntament amb la de Compromís) i Contra el tall de subministraments a persones majors més desafavorides (S’aprova per unanimitat).
 11. Informes presidència. La contractació d’un advocat per part de l’ajuntament. Informació del recurs que ha guanyat una empresa de telefonia mòbils i no pagaran res a l’ajuntament per l’ús del sòl ni vol. Pagament deute que la Generalitat tenia amb l’escola.
 12. Informes organismes supramunicipals. No hi hagué reunions.
 13. Precs i preguntes. Una antiga mestra de l’escola pregunta pel projecte d’ampliació de l’escola, no entén perquè no s’ha fet una consulta pública i considera que si amb aquesta ampliació es redueix més encara el pati dels xiquets serà una aberració.