El passat 6 de febrer el senyor alcalde ens va convocar a un ple extraordinari per votar una nova proposta d’acord per fixar les bases per cobrir la plaça de secretari d’ajuntament (l’anterior secretari es va jubilar aquest estiu i el que hi ha ara és interí).

Aquest punt ja s’havia votat la setmana anterior perquè era urgent i l’alcalde s’havia negat a introduir cap modificació.

L’opinió de Compromís per Bonrepòs i Mirambell al respecte és la següent:

“El passat ple ordinari de 29 de gener un dels punts del ordre del dia era la proposta d’acord sobre el barem que l’administració local, és a dir el nostre ajuntament, havia d’aprovar per a cobrir en propietat la plaça de Secretari- Interventor de l’Ajuntament. En aquell ple, Compromís per Bonrepòs i Mirambell va demanar que, dins de les competències que té l’administració local, es demanara com a requisit el coneixement del valencià, a més de fer algunes altres puntualitzacions. En aquell ple, l’equip de govern amb l’alcalde al capdavant no van fer cas de la nostra proposta i es va posar a votació la proposta tal com estava redactada. S’aprovà amb el vot de qualitat de l’alcalde, perquè faltava un regidor del PP. En opinió de l’alcalde, era molt urgent aprovar-ho en eixe ple i no podien deixar de votar-ho per considerar “lo del requisit del valencià”.

Uns dies més tard vam rebre la convocatòria del ple extraordinari, per votar de nou el barem. Per un moment vam pensar que havien pensat millor allò del valencià, i que tindrien en compte que som un poble valencianoparlant. La sorpresa va arribar quan vam vore que no era per això, sinó per a canviar un curs per un altre i fer el barem més a mida del secretari que el PP vol que es quede.

Al ple extraordinari els vam recordar que no és el mateix que el valencià siga un requisit, que valorar-lo com a mèrit, i que l’article 40 del Decret 32/2013 de 8 de febrer, al punt 3 diu literalment: “ La valoració del coneixement del valencià s’entendrà sense perjuí de la seua consideració com a requisit en les bases específiques de les convocatòries que aproven les entitats públiques”.

Per altra banda, qualsevol persona entén que, per obtindre una plaça de qualsevol lloc públic, cal complir un requisits i aportar uns mèrits perquè, d’acord amb unes bases, un tribunal independent els valore i determine de forma justa i transparent qui ha d’aconseguir la plaça que s’oferta.

Doncs això ocorre en tots els lloc menys en l’ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, ací el propi interessat en aconseguir la plaça redacta les bases fent-se “el tratge a mida” i el senyor alcalde ho signa.

A més, no és la primera vegada que l’alcalde signa un document i una vegada presentat i votat al plenari, el modifica sense donar explicacions.

El dia 29 de gener era d’extrema urgència portar al plenari i votar les bases i el dia 6 es torna a votar el mateix però amb altra proposta, novament redactada per l’interessat.

Fins a quatre vegades s’han modificat aquestes bases per accedir a la plaça de secretari, per què tanta pressa per votar? Per què ara s’hi inclouen ara altres requisits i mèrits que conten més punts i se’n lleven altres que “perquè sembla que ho té tot el món”?

Donat que és de dubtosa legalitat que el propi interessat en accedir a la plaça redacte les bases, no seria res estrany que el tema acabara en els tribunals.

Per aquestes dues raons, Compromís per Bonrepòs i Mirambell  va votar NO per segona vegada a unes bases mal redactades, sense el valencià com a requisit i fetes a mida.

I deixem-nos de tonteries, si un alcalde necessita refer fins a quatre vegades un document és que l’assessor camuflat d’informàtic que el senyor alcalde contractà a dit amb diners de tot el poble, està vist que no l’assessora massa bé.