Seguint amb el que hem fet des que vam començar la legislatura, a banda de llegir la nostra minicrònica, ja pots vore el vídeo íntegre en l’apartat “Plens” de la web de l’ajuntament.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. Es van aprovar les actes per unanimitat.
2.- Modificació de l’Ordenança de Trànsit. Del que es tractava era d’adequar l’ordenança als talls que es fan del carrer del Pilar i Macarella a l’entrada i eixida de l’escola. Amb esta ordenança queden regulats esos talls i a més es possibilita al veïnat poder entrar i eixir seguint unes normes. S’aprova per unanimitat.
3.- Creació del Consell Municipal de Cultura i aprovació del seu Reglament. Després de 3 reunions prèvies on han participat totes les associacions culturals del poble i un representant de cada grup polític (el PP només ha assistit a una de les reunions) s’ha presentat una proposta de reglament consensuada per tots. Aquest órgan autònom servirà per coordinar el treball de les associacions, promoure el patrimoni local, assessorar la regidoria en matèria cultural, etc. El reglament e breu estarà a la web de l’ajuntament per a la seua consulta. Aquest punt s’aporvà amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP.

4.- Modificació del Reglament del Consell Agrari Municipal. La modificació feia referència a la composició d’aquest òrgan per afegir representants de les Denominacions d’origen i representants de llauradors i llauradores joves. S’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació de la modificació de crèdit número 7. Aquesta modificació planteja destinar uns diners per a serveis socials (renda garantida mes de desembre i per evitar pobresa energètica) i 2 per a cooperació internacional (ACNUR refugiats de Síria i Sahara per les inundacions) que corresponen a l’1€ solidari de tomatà, calderes i paelles i també una partida per a pagar la part de la paga dels funcionaris que se’ls devia. S’aprova per unanimitat.

6.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de subsòl, sòl i vol de la via pública. Aquesta modificació es fa per posar negre sobre blanc la taxa que s’ha de pagar pels guals i per la placa. Així mateix també es regula posar en la placa els metres de gual qu eté cada propietari. Fins ara no hi havia res escrit al respecte. S’aprova per unanimitat.
6.- Aprovació del Pla Econòmic Financer en relació amb les actuacions a realitzar dins de les ajudes per a l’actuacions financerament sostenibles concedides a l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell per la Diputació de València. Aquest punt també fa referència a la subvenció de la diputació i é suna formalitat perquè ja s’havia aprovat un Pla Econòmic Financer en el mes de juliol. S’aprova per unanimitat.

7.- Mocions Compromís:

  • Barranc del Carraixet: Es demana que es declare el barranc al seu terme com Espai Natural Local i se li exigeix a la Confederació i a les diferents administracions que vetlen per al seua conservació i que s’adeque com a via verda. S’aprova per unanimitat.
  • Per l’eliminació de la violència contra les dones: Es demana que totes les administracions consideren la violècnia de gènere com a qüestió d’estat i a més es plantegen uns compromisos també a nivell local. S’aprova per unanimitat.
  • Per un finançament autonòmic just: Es demana al govern de l’estat que reconsidere el sistema de finançament autonòmic per corregir la doble injustícia que representa per als valencians i valencianes rebre quasi d’15.500 milions d’euros menys del que ens correspondria (període 2002-2013) i menys inversions de les que ens correspondria per població. S’aprova per unanimitat.

8.- Mocions del PP:

  • Renúncia sous mes de desembre: El PP planteja que tots els regidors i regidores donem el sou/indemnització del mes de desembre per a contractar a una persona per a ajuda a domicili. La regidora de benestar social (Rosabel-Compromís)  llig un informe de la tècnic  en serveis socials de que aquest servei està perfectament cobert i tots els usuaris/usuàries estan ben atesos. El PP ho posa en dubte sense aportar cap document. Compromís a més reclaca que del que es tracta és de demanar justícia social i exigir el compliment dels drets de totes les persones no de fer caritat. A banda es recalca que durant el govern del PP no es va fer cap gest d’aquest tipus de forma sistemàtica i per tant és una moció populista i poc rigorosa. La moció es rebutja amb els vots de Compromís i PSOE i els vots a favor del PP.
  • Ampliació subvenció perfils educatius: El PP proposa que tots els diners que ingresse l’ajuntament per part de la Diputació i la Generalitat pel programa Xarxa Llibres siguen inclosos íntegrament com a ajudes a l’escolarització de 0 a 3 anys en el pressupost del 2016. La regidora d’educació (Rosella-Compromís) explica que l’any que ve s’abordarà el tema d’aquest tipus d’ajudes sempre amb criteris d’equitat atenent les necessitats de les famílies amb més recursos i que no es pot aprovar esta proposta sense cap valoració econòmica. Es rebutja la moció amb els vots en contra de Compromís i PSOE i els vots a favor del PP.
  • Convocatòria de plaça d’oficial de policia local: El PP demana que es convoque la plaça però s’explica que això de moment és impossible perquè com el nostre ajuntament no té estabilitat pressupostària i per tant no és possible fer aquesta oferta pública. Es rebutja la proposta amb els vots a en contra de Compromís i PSOE i els vots a favor del PP.

9.- Mocions PSOE:

  • Derogació Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local: Aquesta llei entraria en vigor en gener de 2016 i per a nosaltres, com a poble de menys de 20.000 habitants ens retalla moltes competències que repercuteixen directament en el benestar dels ciutadans com ja vam explicar en el seu moment. S’aprova Amb els vots a favor de Compromís i PSOE i els vots en contra del PP.

10.- Moció conjunta:

  • Defensa del Carraixet i demanda a la Confederació d’actuacions pel risc d’emergències: Aquesta moció es presentarà a tots els pobles de la riberencs amb el barranc de Carraixet. S’aprova per unanimitat.

11.- Informes de presidència. L’alcalde informa de la reunió  d’alcaldes de l’àrea metropolitana amb la Consellera d’Infraestructures per millorar transport públic, que se’ns ha pagat tot el deute de la Generalitat corresponent a l’any 2014 (218.000€), reunió Rosabel (Compromís) per adequar la vivenda social que tenim al municipi.
12.- Informes organismes supramunicipals. Rubén informa que ha assistit com a representant de l’ajuntament a la constitució de l’EMSHI, al plenari Mancomunitat del Carraixet en el que s’abordà el deute amb l’empresa TETMA i una reunió del Consorci de Serveis Socials de l’Horta Nord. Rosella informa dels plenaris de l’EMTRE i de la reducció de la taxa TAMER. Mª José ha assistit a la constitució i organització del Consorci de Bombers. Rosabel ha assistit al plenari de constitució del PACTEM Nord.
13.- Precs i preguntes. Compromís preguem que la regidora T.Trives es disculpe pels insults que va llençar a un veí del poble, la regidora es nega. El PP pregunta a l’alcalde per la seua intervenció durant la visita de la Peregrina al poble. El PP pregunta sobre la presència de la nostra regidora Rosella en les assamblees de preparació de la Fira solidària del dia 29 de novembre, al que contestem dient que la regidora és també regidora de participació ciutadana i a més explica que el que s’ha fet és acomplir l’acord de ple. Finalment es debat el problema aparegut respecte a la segona fase de l’ampliació de l’escola.