El passat dijous, 21 de gener, es va celebrar una sessió de ple ordinari. Pròpximament el vídeo estarà penjat a la web de l’ajuntament però de moment, com ja és tradició des de fa anys, Compromís vos fa una minicrònica de tot el que es va parlar.

1.- Aprovació de les les actes anteriors. Es van aprovar per unanimitat.

2.-Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic d’altres d’ensenyaments. La proposta era adequar el preu de dansa del ventre per a les persones no residents a la resta d’activitats esportives perquè la diferència era molt gran. El preu que queda és 10 €/mes per als veïns i 12€/mes per als no residents (abans era 20€). El PP propsoa que es fixen diferents preus residents/no residents en la resta d’activitats esportives que no ho tenen contemplat. L’equip de govern ens comprometem a estudiar-ho i consensuar-ho per al ple de maig de cara al curs que ve. El PP ho accepta però s’absté. La modificació queda aprovada amb els vots de l’equip de govern (6) i l’abstenció del PP (5).

3.-  Inclusió del solar per a l’ampliació del cementeri en el registre municipal de béns. Del que es tractava era de regularitzar el registre municipal de béns incloent els terrenys  expropiats per a l’ampliació del cementeri. S’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació de plecs i inici de l’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis públics. Aquest punt queda sobre la taula perquè com al Centre Cívic de li acaba la concessió ens uns mesos hem pensat que caldria incloure la neteja d’aquest espai municipal en aquest plec de condicions perquè és preferible que no quede a expenses de la persona que regente el bar. S’aprovarà el plec en un ple extraordinari que es convocara pròximament donada la urgència per estar vençut el contracte amb l’empresa que realitza estos serveis actualment.

5.- Informes de presidència. L’alcalde informa sobre la reunió a la que ha assistit com a representant de l’ajuntament referent al Cinturó Verd que té previst impulsar el Consell i sobre la retirada de l’arma al policia que està de baixa fins que es reincorpore al seu lloc de treball.

6.- Informes d’organismes supramunicipals. La nostra companya Mª José informa de la reunió del Consorci de Bombers i l’alcalde de la reunió de l’EMSHI on s’aprovaren les tarifes d’aigua per al 2016.

7.- Precs i preguntes. Una regidora del PP va fer un prec referent a l’activitat de Cine en valencià per als escolars del CEIP Mare de Déu del Pilar que es va fer el 21 de desembre passat. La regidora d’educació contesta que estigué consensuada amb el director de l’escola i que la valoració ha segut molt positiva. Aquest prec va derivar en una discussió sobre el nom de la llengua que molt didàcticament va aclarir Rosella com a regidora d’educació i cultura. No hi hagué més preguntes.