El passat dimecres es va celebrar la sessió ordinària del plenari corresponenet al mes de maig. El vídeo íntegre ja està penjat al següent enllaç, no obstant, ací pots llegir una crònica breu del que es va parlar i decidir.

1.- Actes anteriors. Es va aprovar per unanimitat.

2.-Modificació de l’ordenança per a l’exació de l’impost de vehicles de tracció mecànica. L’actual ordenança contemplava l’exempció de la taxa a vehicles de més de 20 anys, no obstant la llei el que diu és que l’antiguetat mínima són 25. Del que es tractava és de modificar l’ordenança per adequar-la a la llei vigent. S’aprova la modificació per unanimitat.

3.- Aprovació de l’ordenança municipal reguladora de les condicions per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents de caràcter residencial. Esta ordenança tracta de facilitar que els veïns/veïnes del poble que necessiten instal·lar un ascensor en la seua vivenda per a millorar l’accessibilitat puguen fer-ho. El PP  incomprensiblement es va abstindre. S’aprovà amb els vots a favor de Compromís i el PSOE.

4.- Aprovació de la pròrroga del conveni amb la Diputació de València per al manteniment del centre municipal de persones adultes.  Aquest punt és un tràmit que ens sol·licitava la diputació per renovar el conveni subscrit l’any 2013 pel que és aquesta institució la que pagava un dels professors. S’aprovà per unanimitat. No obstant aquest professor es jubila i per tant aquest conveni quedà resolt. La faena de l’ajuntament és ara aconseguir recursos per tal de mantenir els cursos que s’ofereixen actualment. La regidora d’educació, la nostra companya Rosella es va comprometre públicament a fer tot el possible.

5.- Mocions del PSOE: contra la reducció del servei de correus i sobre la sanitat universal.

Últimament el servei de Correus al nostre poble ha sofert una retallada molt gran i el  repartiment ja fa temps que no és diari. Arran de les queixes del veïnat l’ajuntament ha presentat un escrit sol·licitant que es restituisca el servei. Des de Compromís tot i que pensem que haguera estat bé consensuar el text i anar en este tema tots els partits a una, vam votar a favor i ens alegràrem que s’aprovara per unanimitat.

L’altra moció demanava al PP la retirada del recurs al Constitucional del decret d’ajudes al copagament sanitari que va posar en marxa el Consell. Les argumentacions del portaveu del PP demostraren una falta d’empatia total amb els pensionistes de rendes baixes i els dependents acusant-los d’abusar de la gratuïtat. El PP votà en contra però s’aprovà amb els vots del PSoe i Compromís.

6.- Informes de presidència. L’ajuntament s’acollirà a les 5 beques de la dipu te beca i també rebrem 5 ordinadors també de la dipu. Les obres del Cívic i de la Llar ja estan finalitzades.

7.- Informes d’organismes supramunicipals. No hi ha hagut reunions.

8.- Precs i preguntes. No se’n van fer.