Dimecres 19 de juliol 20h Ple ordinari

El proper dimecres 19 de juliol a les 20h se celebrarà el Ple ordinari del mes de juliol amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2.- Modificació ordenança de preus públics per a incloure lloguer trinquet i camp de futbol.

3.- Modificació inventari de béns per incloure el magatzem de l aplaça de sant Ferran.

4.- Conveni Camp de futbol entre el Club de Futbol Base Bonrepòs i Mirambell i l’ajuntament per cedir les instal·lacions municipals a l’escola de futbol.

5.- Designació festes locals 2018 els dies 29 de març (dijous sant) i 8 d’octubre.

6.-Expedient de rectificació de saldos per eliminar dels deutes de l’ajuntament aquelles factures que s’ha comprovat que no s’han de pagar.

7.- Expedients de modificació de crèdits 4 i 5 per incloure els SOM 2017 (antics PPOS) i ajustar algunes partides.

8.- Aprovació del compte general exercici 2016.

9.- Aprovació normes d’ús del Parc Caní que s’obrirà al públic el dia 20 a les 19:30h.

10.- Modificació ordenança d’utilització dels paellers per adequar horari d’estiu a l’activitat del polígon i per possibilitar la revocació del permís d’ús dels paellers en cas de risc extrem d’incendi.

11.- Moció del PP sobre la incorporació a l’equip de govern de Trinidad Trives Noguera.

13.- Informes de presidència.

10.- Informes organismes supramunicipals.

11.- Precs i preguntes.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *