El dia 17 de febrer es va celebrar un ple extraordinar, convocat de pressa i corrent i, com ja ve sent habitual, sense enviar fins a l’últim moment, la informació als grups de l’oposició.

L’equip de govern va dur a votació totes aquelles coses que havien deixat damunt la taula en els darrers plens, esperant tindre majoria per aprovar-ho sense cap problema i sense comptar per a res en l’oposició.
Així, van ratificar les resolucions d’alcaldia per les que es modificaven acord de ple en relació als plecs de condicions de l’instal·lació de les plaques d’energia fotovoltaica i de l’edifici multiusos. Vot en contra de PP i BLOC per mala gestió i falta de transparència.
Van ratificar un acord de la JGL en la que demanaven que la subvencio del 2009 de l’edifici multiusos s’acumulara al 2010. En este punt ens vam abstindre ja que votàrem que no als plec i considerem que tot és per culpa de la mala gestió de l’equip de govern, perquè en este cas han tingut sort que es podia acumular, sinó la subvenció podia haver-se perdut.
Van adjudicar provisionalment el projecte de l’edifici multiusos amb l’abstenció de BLOC i PP.
I van aprovar el pressupostos amb el vot en contra del BLOC i el PP. En un proper article argumentarem el vot en contra del BLOC. Este punt va ser el més important.
També van desestimar el recurs del Secretari en relació amb el conveni del treballadors (BLOC i PP van votar en contra) perquè el secretari-interventor va fer una intervenció que els va posar a caldo.