ESTIMATS REIS D’ORIENT:

El col·lectiu del BLOC de Bonrepòs i Mirambell no volem cap regal per a nosaltres però si que voldríem demanar-vos uns quants desitjos per a tots els veïns i veïnes del nostre poble.

Heu de saber que no els hem escrit en ordre de preferència encara que hi ha alguns que ens faria molta il·lusió que els féreu realitat vosaltres, que teniu el don de la màgia, perquè no depenen de nosaltres i els que ens governen tant al poble com en la generalitat i l’estat espanyol tenen per costum fer oïts sords a les nostres propostes, més ara que tenen majories absolutes. Vinga, allà van!


Que hi haja més participació dels veïns i veïnes en les decisions que es prenen a l’ajuntament, que els polítics que governen escolten les propostes dels grups que estan a l’oposició i que les avaluen amb objectivitat.

Que el nostre poble siga més respectuós amb el medi ambient i que a
l’ajuntament es facen realitat polítiques serioses de reducció del consum energètic, que s’incentive l’ús de la bicicleta i que s’intente reduir el trànsit rodat pel centre del poble.

Que els parats i parades del poble troben prompte faena i que el govern central no seguisca retallant drets laborals i socials.


Que el senyor alcalde recapacite i es baixe el jornal l’any que ve per adecuar-lo al poble que representa i a la realitat social i econòmica que estem vivint.

Que es catalogue el nostre patrimoni perquè no es perda la nostra identitat com a poble, que es protegisca la fesonomia de les cases, els edificis més interessants arquitectònicament i que es recupere el llavador de Mirambell i es preserve l’empedrat dels carrers.

Que es faça realitat l’ampliació de l’escola pública i el curs que els xiquets i xiquetes no hagen d’estudiar en barracons.

Que s’òbriga prompte l’edifici multiusos i que reunisca les condicions que necessiten els malalts i els professionals que allí hi treballaran i que la part de dalt s’habilite prompte per ser usada per les associacions.

Que les més de 50.000 signatures demanant una xarxa d’escoletes públiques avancen els tràmits i s’aconseguisca debatre i aprovar la llei.


Que l’horta que encara queda al poble es protegisca perquè és un bé únic al món i que els llauradors que la cultiven es guanyen bé la vida.


Que les associacions del poble troben en l’ajuntament un recolzament per al desenvolupament de les seues activitats.

Que les persones que no puguen pagar la hipoteca no siguen desnonades i, si tenen una habitatge alternatiu, puguen tornar la vivenda al banc i queden deslligats totalment de compromisos econòmics

Que el carril bici que ve d’Almàssera travesse Bonrepòs i Mirambell fins al barranc i que es posen mesures perquè els ciclistes es desplacen sempre sense perill per la carretera de Barcelona.

Que es solucione definitivament el problema dels terrenys de l’antic parc militar i que es dissenye un gran parc urbà per poder llegir, jugar i passejar.

Que el camp de futbol i el trinquet no estiguen en mans d’empreses privades i tornen a comptar amb escoles esportives que els dinamitzen i els transformen en una instal·lació viva.

Que el 36 millore la seua freqüència de pas i que el metro tinga servei nocturn continuat els caps de setmana i no només a l’estiu.

Que la promoció d’artistes locals (ceramistes, músics, pintors, fotògrafs, actors,…) siga una prioritat de l’equip de govern. Que els nostres escriptors Enric Valor i Vicent Andrés Estellés siguen honorats com es mereixen en el nostre poble i l’alcalde i el seu equip de govern no facen bandera de la seua ignorància amb d’actituds antivalencianes. 

Que les festes incorporen noves propostes més innovadores i participatives. Que es separe clarament l’església de les institucions polítiques.

Que els plens es graven i es facen públics perquè tot el poble els puga seguir per internet. Que els regidors i regidores del PP i PSOE siguen més educats en els plens i més respectuosos amb el veïnat i la resta de grups polítics per no donar vergonya al públic assistent. 


Que els i les joves del poble posen en marxa el Fòrum Jove per ser protagonistes de les decisions que els afecten i puguen determinar directament on van els diners de la partida de joventut i quines són les seues prioritats.

Que l’ajuntament del nostre poble contracte sempre seguint procediments transparents i amb convocatòries públiques i amb tota la publicitat necessària. Que no hi hagen més enxufats.


Que el valencià s’utilitze molt més i que les institucions públiques siguen un impuls per a la nostra llengua. Que els partits polítics l’usen més en les seues comunicacions tant orals com escrites i que siga llengua de convivència i de  germanor.

Que les persones que ens hem indignat, hem protestat i hem plantejat alternatives arran del 15M no abandonem els carrers ni les places perquè ser ciutadà no és només votar sinó participar activament de la vida pública els 365 dies de l’any. i, per últim, que el nostre col·lectiu del BLOC cresca per repensar el poble i fer més propostes constructives per millorar la vida de tots els veïns i veïnes!

… què bonics aquells dies que els reis mags arribàveu al nostre poble des de Carpesa i repartíeu els regals casa per casa…