El proper dimecres 30 de maig a les 20:30h hi ha sessió ordinària del ple al saló de plens de l’ajuntament. L’ordre del dia és el següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.
2.- Compromís econòmic i acceptació de delegació PPOS 2012.
3.- Compromís economic i acceptació de delegació camins rurals 2012
4.- Ordenança utilització paellers.
5.- Ordenança taxa utilització bàscula.
6.- Proposta partit socialista sobre la modificació de la taxa de fem.
7.- Modificació de les tarifes de clavegueram 2012.
8.- Proposta partit socialista de l’exclusió de la taxa TAMER del rebut de l’aigua.
9.- Informes de presidència.
10.- Informes organismes supramunicipals
11.- Precs i preguntes.

Ja saps que en els plens ordinaris és l’únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament  l’alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d’intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t’ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.