El proper dimecres 26 de SETEMBRE a les 20:30h hi ha sessió ordinària del ple al saló de plens de l’ajuntament. L’ordre del dia és el següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.
2.- Ordenança fiscal reguladora de la gestió, recaudació i inspecció de tributs locals.
3.- Designació dies festius locals calendari laboral 2013
4.- Expedient nº 1 de modificació de crèdits del pressupost
5.- Exposició al públic de la modificació puntual PGOU, ampliació del cementeri
6.- Moció del BLOC sobre el canvi de nom de carrers
7.- Moció del PSOE sobre la renúncia dels càrrecs electes a cobrar l’assignació del mes de desembre.
8.- Moció del PSOE sobre la petició d’una assemblea de la comunitat d’usuaris de vessaments a la conca del Carraixet
9.- Moció del PSOE sobre la pujada de l’IVA en productes culturals
10.- Moció del PSOE sobre la revocació de l’increment de l’IVA en els sectors relacionats amb les falles
11.- Moció del PSOE sobre la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs.

12.- Precs i preguntes

Ja saps que en els plens ordinaris és l’únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament  l’alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d’intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t’ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.