Ampliació de l’escola pública? Preguntem a la regidora a cada plenari i sempre ens contesta que “están en ello”. De moment l’únic que tenim són 3 barracons i un aula multiusos menys en infantil.

Baixar impostos? Han pujat l’IBI, el govern central (PP) ha pujat l’IVA al 21% i la retenció d’IRPF i l’ IVA als autònoms…

Brigada de neteja i jardineria? S’ha creat la brigada però no s’ha pensat on tirar els residus i tot el fem de les festes s’ha cremat al costat de l’escola durant 3 dies amb la inhalació de fum tòxic per parts dels escolars.

Solucionar el tema del quarter militar? Segueix igual que fa un any o pitjor i tot el que ha intentat l’alcalde és intentar tirar als immigrants que allà malviuen per damunt de la legalitat.

Al centre multiusos de l’antic ajuntament, ubicar una nova Llar del Jubilat? El centre té les portes tancades i a les preguntes que fem als plenaris sempre se’ns contesta que no es sap res de la futura inauguració. La Generalitat (PP) ens deu 300.000 euros i el Sr alcalde no sap quan ens pagarà.

Millor servei de salut, més atenció pediàtrica i metge per la vesprada? Ni tan sols s’ha traslladat l’ambulatori, que segueix en precari als baixos de l’ajuntament, de més metges res de res. Rajoy segueix retallant en sanitat i els impagaments del Consell (PP) a les farmàcies fa que estiguen en vaga i ja no hi ha abastiment d’alguns medicaments.

*extret del programa electoral del PP

Article El Poble Novembre 2012