El proper dimecres 28 de novembre a les 20:30h i al saló de plens de l’ajuntament se celebrarà la sessió ordinària del ple del mes de novembre amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes anteriors.

2.- Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal any 2013.

3.- Moció del PSOE sobre modificació de crèdits.

4.- Moció del PSOE sobre el dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.

5.- Moció del PSOE sobre el dia 1 de desembre dia internacional contra la SIDA.

6.- Precs i preguntes

Ja saps que en els plens ordinaris és l’únic moment que qualsevol veí o veïna pot preguntar públicament l’alcalde o als regidors, és una oportunitat que es presenta cada dos mesos d’intercanviar opinions, fer preguntes o suggeriments. Ja saps que la gent del BLOC et recomanem que vingues als plens, si t’ho conten poden explicar-te mentides o mitges veritats.