Amb aquesta sèrie d’articles, el BLOC-Compromís volem explicar-vos on van els diners que paguem amb els nostres impostos, segons el pressupost municipal.Al primer capítol volem entrar a sac amb el que cobren els càrrecs públics (alcalde, tinent alcalde, regidors i regidores) i els grups municipals, és a dir els partits amb representació a l’ajuntament. Cal recordar que aquest pressupost el va aprovar el PP en solitari i sense cap tipus de negociació gràcies a la seua majoria absoluta. També explicarem la nostra opinió en cadascun dels articles monogràfics que anirem penjant ací.Al següent quadre podeu consultar les retribucions anuals dels diferents càrrecs públics en brut.diners_carrecsRespecte al sou de l’alcalde, com bé sabeu, la intenció en els pressupostos de l’any passat ( els primers de Fernando Traver com a alcalde, i després d’haver dit en campanya electoral que no necessitava cap sou) fou pujar-se el sou de 15.000 euros que cobrava l’anterior alcalde (PSOE) a 39.000 euros, un 130%. Gràcies a la pressió social, finalment “només” s’ho va pujar un 100% i comveieu al quadre anterior cobra 30.000 euros bruts a l’any. Pel que respecta a la resta de regidors i regidores de l’equip de govern, a cada ple preguntem quin és el treball que fan perquè, en alguns casos, ens sembla que no tenen cap responsabilitat i cobren com si la tingueren.En el cas de la nostra regidora, Mª José Amigó, cobra 250 euros bruts al mes, i d’acord amb els estatuts del BLOC fa una aprotació del 10% d’aquests diners al partit. Cal tindre present que el volum de feina que realitza és molt més gran que la resta de regidors pel simple fet que només és una persona mentre que PSOE i PP poden repartir la feina entre els diferents regidors/es del grup.El BLOC-Compromís pensem que el volum de feina al nostre ajuntament no requerix la dedicació exclusiva del Sr alcalde més l’alliberament parcial de la 3a Tinent d’alcalde (40.000 euros bruts/any) i ho diem amb coneixement de causa. Amb la dedicació parcial de l’alcalde sera més que suficient per atendre com cal un ajuntament menut com el nostre, i més si tenim en compte que el PP té 6 regidors, fet que permet repartir la feina entre tot l’equip.Un altre tema és els diners assignats a cada Grup Municipal. la distribució és la següent:diners_grupsL’opinió del BLOC,des de sempre, ha segut la mateixa: no té sentit que, els Grups Municipals,  reben més o menys diners segons el nombrees donat que esta partida és per garantir el funcionament de un grup municipal, és a dir, telèfon, ordinador, impressora, preparació de mocions, estudi de la documentació, atenció a la ciutadania, etc. Nosaltres entenem que els recursos materials i personals necessaris per realitzar aquest treball és independent dels regidors/es que tingues. Aquest és un dels motius pels quals el BLOC-Compromís tradicionalment vota en contra dels pressupostos, mentre uns grups municipals obtenen gran quatitat de diners que els permet tindre seus, fer butlletins i acumular molts diners per a les campanyes electorals, els grups minoritaris amb prou feina podem comprar tinta d’impressora i guardar uns dinerets per garantir una campanya electoral sense posar diners de la butxaca. És a dir, que el BLOC.Comrpomís votem en contra, no perquè vulguem rebre més diners, sinó perquè es perverteix el sentit d’aquesta partida pressupostària quedant com una form ade finançament dels partits. Entenem que el repartiment hauria de ser equitatiu independentment del nombre de regidors/es i això ho mantindrem si algun dia som una força majoritària a l’ajuntament o tenim capacitat d’influir en l’elaboració dels pressupostos.