En les últimes setmanes el govern del Partit Popular ha avançat en l’aprovació de la Llei del Sector Elèctric en la que pretén fer una reforma integral del funcionament del sistema elèctric, pensant sobretot en aturar el imparable creixement del conegut com a dèficit de tarifa, que a finals d’aquest any ja anirà per allà els 30.000 milions d’Euros.

I be, què és doncs el que fa esta reforma? Un veritable canvi i revisió del sistema? Doncs no, evidentment no. Tal i com ens tenen acostumats no han fet cap reforma de fons. Ni han tocat la formació de preus, ni la gestió dels residus, ni la revisió dels costos de transició a la competència, ni gairebé res substancial.

Què han fet doncs? Fonamentalment tres coses:

1) Dinamitar la seguretat jurídica. Les inversions fetes en el conegut com a Règim Especial segons lleis existents deixen de rendir segons les lleis amb les que es feren. Qui pot creure doncs en un país on ni el propi govern compleix les seues propies lleis?

2) S’impossibilita l’expansió de l’autoconsum. La millora de costos que ha conseguit la tecnologia fotovoltaica en els últims anys ha fet que siga econòmicament interessant que qualsevol puga instal·lar un parell de panells que generen part del necessita. Doncs açò no sembla agradar massa, i s’estableix una taxa d’uns 7 cèntims per cada kWh que es genere dins de la pròpia instal·lació, encara que mai no isca ni un sol electró al carrer. Esta taxa fa que la inversió deixe de ser interessant. Val a dir que esta taxa és gairebé com si algú planta i llaura unes tomaques, però per cada kg que cull li toque pagar una part a la verduleria, per ajudar al seu manteniment.

3) S’ha pujat el preu del terme fix i s’ha baixat el del terme variable. Això fa que la quantitat fixa que es paga per potència contractada siga més alta, i el consum d’energia siga més barat. Este punt a priori sembla que fomente l’ús d’energia de forma menys eficient, perquè consumir és més barat, però esta modificació, sorprenentment, va en la línia del que deuria fer-se.

El que és evident és que el sistema elèctric espanyol necessita una revisió a fons. Cal redefinir-lo de dalt a baix, i adaptar-lo als nous temps, les noves tecnologies i els nous requeriments i fonts d’energia. I si això no es fa en temps i forma, quan més es tarde en fer-se més complicat serà.

Ara bé, una reforma d’aquesta magnitud necessita un estudi seriós i independent, amb diàleg amb les empreses i les cooperatives del sector però sense rebre cap tipus de pressió i, sobretot, que les decisions es prenguen pensant en l’interés general i no en benefici d’uns pocs que després recol·loquen polítics prejubilats.

En aquest sentit, Compromís per Bonrepòs i Mirambell presentarem una moció al proper ple ordinari rebutjant aquesta nova Llei del Sector Energètic aprovada al Congrés. No es pot legislar a favor de l’oligopoli energètic i en contra de les persones i el medi ambient.