Des de fa molt de temps, Compromís per Bonrepòs i Mirambell, intentem fer-te arribar el què s’ha parlat al plenari i el resultat de les votacions. Com saps, fa quasi un any vam presentar una moció demanant que es gravaren els plens i es penjaren a la web municipal (com es fa a Vinalesa, Rocafort o Rafelbunyol, entre altres pobles) però el PP votà en contra, en aquest plenari la vam tornar a presentar i el PP ha tornat a votar en contra. Què trist que vulguen amagar als veïns i veïnes les decisions que els afecten com a ciutadans. A continuació t’expliquem breument, el contingut del plenari del 26 de març.

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes anterior. Les actes es van aprovar per unanimitat.
 2. Ratificació de la modificació puntual dels estatuts del consorci per al servei de prevenció, extinció d’incendis i de salvament de la província de València. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.
 3. Contractació del subministre de fanals de tecnologia d’inducció pel sistema de renting. Es va aprovar amb els únics vots a favor del PP, el PSOE es va abstindre i Compromís va votar en contra perquè no s’ha fet cap informe previ de viabilitat per part de l’ajuntament i pensem que abans de prendre cap decisió es necessita saber si la inversió resultarà beneficiosa per a l’ajuntament o no perquè el que es gasten són els diners del veïns i veïnes. El PP diu que eixe informe ja el faran les empreses que opten al concurs.
 4. Contractació del suministre d’equips d’enllumenat públic mitjançant el sistema de renting. Es va aprovar amb els únics vots a favor del PP, el PSOE es va abstindre i Compromís va votar en contra per la mateixa raó que en el punt anterior.
 5. Aprovació del marc pressupostari 2014-2017. Aquest punt es va aprovar amb els únics vots a favor dels regidors/es del PP, el PSOE es va abstindre i Compromís vam votar que no perquè ni ens deixen participar en cap decisió econòmica del govern ni estem a favor dels pressupostos aprovats com ja vam argumentar en el seu moment.
 6. Compromís pressupostari i acceptació dela delegació per contractar obra PPOS 2014-2015.  És l’obra ampliació de l’escola, i encara que, en principi Compromís havíem decidit votar a favor, en el nostre torn de debat vàrem traure el tema de que perquè no podem tindre còpia del projecte i perquè  desde l’any 2011 ens oculten sistemàticament tot la informació sobre aquest tema. L’alcalde ens va contestar que volien que fora un projecte sols del PP i que l’oposició no participara. Es pot tindre més poca vergonya? També pensen que ho van a pagar amb els diners del PP? Si ho paguem tots els veïns i veïnes,  aleshores lis vaig contestar que si volien que el projecte fora sosl d’ells que ho aprovaren  tenim dret a opinar, a esmenar i a dir el que pensem perquè és una obra pública que s’haurà d’utilitzar molts anys i ha de fer-se el millor possible. Ja està bé de medalletes i de partidisme, senyor alcalde. Més participació és més democràcia. Compromís finalment ens vam abstindre com a protesta per aquesta falta de democràcia i transparència encara que el nostre compromís amb l’escola pública del poble segueix sent enorme sobretot perquè és on van els nostres fills i filles, on aniran nebots i nebodes i és l’escola de tots i totes.
 7. Modificació de l ‘ordenança reguladora per a l’exacció de la taxa per llicència d’obertura d’establiments. S’aprova amb els vots a favor de PP i Compromís i l’abstenció del PSOE.
 8. Ratificació de la resolució 06/14: Modificació d’obra de camins rurals i carrers 2014-2015. S’aprova amb els vots a favor del PP, l’abstenció del PSOE i el vot en contra de Compromís perquè no entenem perquè s’ha canviat de criteri i perquè no s’ha convocat el Consell Agrari per decidir aquest canvi. Aquests projectes, com tants altres, s’han d’aprovar amb la participació de la ciutadania afectada i no per Resolució d’Alcaldia com fa el PP.
 9. Correcció del barem de mèrits específics que han de regir el concurs ordinari per a la provisió de la plaça de secretari-interventor de l’ajuntament. S’aprova amb els vots a favor del PP, l’abstenció del PSOE i el vot en contra de Compromís perquè és la tercera vegada que es porta a ple sense cap justificació i per tant es referma el que vam argumentar en l’anterior ple extraordinari.
 10. Mocions COMPROMÍS: Actes dels plenaris a la web de l’ajuntament (s’aprova per unanimitat), Plenaris online a la web de l’ajuntament (es rebutja perquè el PP torna a votar NO), Reclamació del cèntim sanitari (s’aprova per unanimitat), Reclamació d’un fons d’inversió estatal per a infraestructures al País Valencià (s’aprova per unanimitat).
 11. Mocions PSOE: Dia internacional de la dona (s’aprova per unanimitat excepte el punt 6 que parla del dret a l’avortament que l’alcalde i 3 regidors del PP es van abstindre), Pacte d’estat sobre l’energia (s’aprova per unanimitat), Fons de pagament a proveïdors (s’aprova amb els vots a favor de PSOE i Compromís i l’abstenció del PP) i Contra les prospeccions petrolieres al Golf de València (s’aprova per unanimitat).

PLENSweb3