Compromís Bonrepòs i Mirambell hem presentat una moció per al plenari del mes de juliol perquè volem que l’ajuntament de Bonrepòs i Mirambell reconega la necessitat de les persones aturades a tindre accés al transport públic. Pensem que en la situació de crisi que patim, les persones desocupades veuen com la recerca de treball, assistència a entrevistes personals etc, suposen moltes voltes una despesa dintre d’economies deprimides, que no poden assumir. Per això pensem que és important que tinguen dret a transport públic gratuït per facilitar la seua reinserció laboral.

Aquesta proposta fou presentada a les Corts Valencianes el mes de juny passat però encara no s’ha tractat.

El PP del nostre poble en el ple celebrat el 30 de juliol passat ha votat a favor de la proposta encara que ha sol·licitat canviar la redacció i incloure “transport gratuït o subvencionat per a persones aturades” . Amb aquest modificació, estem d’acord que s’ha de baremar a les persones segons el seu nivell d’ingressos (no és el mateix una persona que perceba prestació digna, que siga menor al salari mínim interprofessional, que una altra que no tinga cap ingrés), s’parova la moció per unanimitat.