Des de fa molt de temps, Compromís per Bonrepòs i Mirambell, intentem fer-te arribar el què s’ha parlat al plenari i el resultat de les votacions. Com saps,hem presentat en dos ocasions una moció demanant que es gravaren els plens i es penjaren a la web municipal (com es fa a Vinalesa, Rocafort o Rafelbunyol, entre altres pobles) però el PP ha votat les dues vegades en contra. Què trist que vulguen amagar als veïns i veïnes les decisions que els afecten com a ciutadans. A continuació t’expliquem breument, el contingut del plenari del 30 de juliol.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. S’aproven per unanimitat amb unes xicotetes puntualitzacions en intervencions de regidors del PSOE.

2.- Ratificació separació forçosa de Tavernes Blanques com a municipi integrant de la Mancomunitat del Carraixet. L’ajuntament de Tavernes ha sol·licitat formalment l’eixida de la Mancomunitat del Carraixet. S’aprova per unanimitat encara que Compromís demanem que se li exigisca el pagament dels deutes pendents i que se li oferisca la possibilitat de tornar-se a incorporar en un futur.

3.- Designació festes locals 2015. S’aprova per unanimitat que siguen festius el dia 24 de juny i el 13 d’octubre de 2015.

4.- Expedient nº1 modificació de crèdits. L’alcalde explica perquè s’ha de modificar el pressupost. Compromís i el PSOE manifesten el seu vot en contra per haver-se’ls negat l’oportunitat de participar en l’elaboració del pressupost municipal. S’aprova amb els únics vots a favor dels 6 regidors/es del PP.

5.- Adjudicació renting fanals inducció. En aquest punt compromís mostrem novament el nostre desacord amb el procediment seguit, el rebuig per partde l’equip de govern de la nostra oferta de col·laboració, l’extranyesa perquè siga un banc qui es quede la instal·lació i manteniment d’enllumenat públic i la preocupació per la qualitat dels materials. També s’expressa el malestar per la manca d’explicacions que s’han rebut per part de l’equip de govern quan es tracta d’un tema complex. S’aprova amb els vots a favor dels regidors/es del PP, els vots en contra del PSOE i l’abstenció de Compromís.

6.- Aprovació plecs RURALTER illes ecològiques. L’alcalde explica que es presentarà una subvenció per a millores urbanes en l’escenari del polígon (vallatge perimetral i millores instal·lacions esportives) i ampliació d’instal·lacions al poliesportiu. Compromís reiterem la nostra disconformitat perquè no se’ns deixa participar en res ni als partits de l’oposició ni  al aciutadania, tot es decideix a les Juntes de Govern sense ni tan sols informar correctament als partits de l’oposició impedint incloure les nostres aportacions. Tot i això votem a favor de la sol·licitud de la subvenció a la Generalitat insistint en que l’ajuntament haurà d’avançar els diners i la Generalitat paga molt tard (encara ens deuen 250.000€ i ara s’afegiran més de 200.000€ més). Aquest punt s’aprova per unanimitat.

7.- Aprovació dels comptes generals 2013. Per la mateixa raó que en el punt 4. El PP aprova aquest punt en solitari.

8.- Adequació dels estatuts del consorci Pactem Nord a la nova llei d’administració local. Aquest punt s’aporva per unanimitat encara que Compromís reiterem el nostre rebuig a la nova llei d’administració local i demanem que se li exigisca a la Generalitat el pagament del deute que té amb el Consorci Pactem Nord i que impedeix el seu funcionament.

9.- Rebuig del recurs presentat pel Col·legi de secretaris i interventors a les bases per a l’adjudicació de la plaça de secretari-interventor (punt inclòs per l’alcalde aprofitant la majoria absoluta enviant la documentació únicament 3h abans del plenari sense cap informació al respecte). A Compromís ens sembla gravíssim que el Col·legi d’advocats haja presentat aquest recurs perquè en l’argumentació deixa clar el que ja deiem quan es van aprovar aquestes bases. S’estava fent un tratge a mida del secretari interí. Recomanem la lectura d’aquest article que vam penjar a la nostra web. Doncs ara corrent i fugint l’ajuntament ha encarregat un informe als serveis jurídics de la diputació per rebutjar el recurs. Suposem que aquest tema acabarà als tribunals únicament per la mala gestió del senyor alcalde que, recordem, cobra 30.000€ del poble per fer les coses bé a la primera. S’aprova rebutjar el recurs amb els únics vots a favor dels regidors/es del PP i els vots en contra de tota l’oposició.

10.- Elecció del nou Jutge de Pau (punt inclòs per l’alcalde aprofitant la majoria absoluta enviant la documentació únicament 3h abans del plenari sense cap informació al respecte). L’alcalde decideix prescindir de l’actual jutgessa de pau de forma barroera per col·locar a dos membres del PP de Bonrepòs i Mirambell. Aquest punt s’aprova amb els únics vots a favor dels regidors/es del PP i els vots en contra de tota l’oposició. Respecte a aquest punt recomanem la lectura d’aquest article per ser un tema especialment greu.

11.- Mocions Compromís: Conflicte Israel-Palestina (s’aprova per unanimitat) , Cooperatives i Caixes Rurals Valencianes (s’aprova per unanimitat), pel dret a vaga (demanant que es respecten els drets dels treballadors/es i que es concedisca l’indult als i a les sindicalistes de Galiza i Granada condemnat  3 anys de presó per participar en piquets informatius durant el transcurs d’una vaga- s’aprova per unanimitat la primera part de la proposta d’acord i el PP s’absté en la demanada d’indult), IBI rústica (s’aprova per unanimitat demanar al cadastre que s’estudie com afecta la sentència del Tribunal Suprem respecte a que els propietaris de parcel·les considerades urbanes però que són rústiques perquè no s’han desenvolupat paguen IBI de rústica) , transport gratuït persones aturades (s’aprova per unanimitat), retirada del decret nou currículum primària (es rebutja amb els vots en contra dels regidors/es del PP i vots a favor de l’oposició).

12.- Mocions PSOE: Contra la supressió cicle superior Administració i finances IES Tavernes Blanques (el regidor del PSOE llig que s’ha suprimit el cicle formatiu abans d’acabar-se el període de matriculació i només tenint en compte les matrícules telemàtiques, la regidora d’educació (PP) està d’acord amb la supressió del cicle formatiu i es rebutja defensar la no supressió amb els vots del PP. quina vergonya que un equip de govern no defense els interessos dels veïns i veïnes del poble), Consorci Comarcal Serveis Socials (s’aprova per unanimitat demanar que la Generalitat pague el deute que té amb el consorci, donar suport a les reivindicacions dels familiars dels usuaris/àries. Repecte al punt de retirada del copagament del servei es rebutja amb els vots en contra dels regidors/es del PP)

13.- Precs i preguntes: Compromís demanem més respecte per part dels regidors/es del PP durant les intervencions de l’oposició, demanem que els plenaris es convoquen més prompte per facilitat la participació veïnal.

14.- Precs i preguntes del públic: Un veí demana que es retiren els cossiols metàl·lics del carrer major perquè és una vergonya que hagen col·locat flors de plàstic a més transmet una queixa sobre el concert de La Brama celebrat fa quinze dies en què l’ajuntament estava tancat impedint l’entrada de públic sent un menyspreu de cara a l’associació del poble com per al veïnat. Una veïna trasllada la tristesa i la indginació que suposa que l’equip de govern no defense una escola pública digna i que s’aconforme i promoga l’amuntegament d’aules i més aules a costa de pati i espai natural per als xiquets i xiquetes. Així mateix trasllada el malestar per l’actitud de la regidora d’educaciód e defensar el tancament d’un cicle formatiu a l’IES de Tavernes Blanques quan el que hauria de fer és desviure’s per trobar alumnes i evitar la supressió sabent que després és complícadíssim que la Conselleria n’autoritze la reobertura.