Des de fa molt de temps, Compromís per Bonrepòs i Mirambell, intentem fer-te arribar el què s’ha parlat al plenari i el resultat de les votacions. Com saps, hem presentat en dos ocasions una moció demanant que es gravaren els plens i es penjaren a la web municipal (com es fa a Vinalesa, Rocafort o Rafelbunyol, entre altres pobles) però el PP ha votat les dues vegades en contra. Què trist que vulguen amagar als veïns i veïnes les decisions que els afecten com a ciutadans. A continuació t’expliquem breument, el contingut del plenari del 31 de març de 2015.

  1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior. S’aprova l’acta per unanimitat.
  2. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la utilització temporal o esporàdica d’edificis,locals i instal·lacions municipals. Es queda sobre la taula i no passa a votació. Per una banda la proposta era cedir gratuïtament espais públics a les escoletes privades que hi ha al municipi i per una altra banda cedir la sala B per a la celebració d’aniversaris. Compromís no podem estar d’acord en què una sala d’exposicions d’un edifici públic s’utilitze per fer festes d’aniversari.
  3. Modificació ordenança utilització paellers. S’aprova per unanimitat.
  4. Ratificació acord junta de govern local 26.01.2015 expedient núm 1 Modificació de crèdits. Aquesta modificació de crèdit és fruit d’una equivocació de l’equip de govern que no havia inclòs en els pressupostos les nòmines dels policies i per tant no se’ls podia pagar de manera legal i es va fer per junta de govern. Des de Compromís insistim que el secretisme i la pressa per aprovar els pressuposots ens porten a errors com aquest. Compromís vam votar en contra per coherència amb el que defensàrem en el seu dia, mentre no se’ns deixe participar en els pressupostos, votarem en contra de totes les modificacions de crèdit. S’aprova amb els vots del PP i l’abstenció del PSOE.
  5. Expedient núm 2 Modificació de crèdits. Una altre error de l’equip de govern. Aquesta modificació ve arran dels pressupostos participatius. L’equip de govern no va explicar a la ciutadania que havien de fer propostes d’inversions i com la ciutadania va optar per destinar els 10.000€ a ajudes socials, aquesta partida no existia al pressupost. Compromís ens vam abstindre i vam explicar que des de l’equip de govern no s’ha fet cap esforç per explicar bé a la ciutadania què són els pressupostos participatius, tampoc s’ha augmentat en estos anys de crisi la partida d’ajudes socials i ara tot són pedaços.
  6. Mocions Compromís: Millores per al programa “Bonus respir” i sobre el tractament Hepatitis C. La moció del Bo Respir (és una ajuda a persones dependents perquè puguen estar uns dies atesos en residències i així alliberar per uns dies als cuidadors habituals) s’aprovà amb els vots favorables de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP.  La moció demanant que es facilite el tractament a tots els malalts d’Hepatitis C, el PP inicialment no volia aprovar-la al·legant que ja s’havia aprovat a les Corts Valencianes, Compromís vam defensar que de la mateixa manera que ho demanen les Corts també ho pot demanar l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. Finalment es va aprovar per unanimitat amb la salvetat que només es va votar la proposta d’acord i no la motivació de la moció.
  7. Informes de presidència. Un policia local se n’ha anat a Godella en comissió de servei, s’ha contractat a un altre sense cap procés de selecció. Aquest fet ha creat malestar en el cos de Protecció Civil perquè aquest nou policia pertany a aquest cos. Segurament aquest nou cas de contractació “digital” acabarà als tribunals. També se’ns ha informat que es té previst habilitar més espais per a propaganda electoral. Per últim se’ns va informar que vora el Carraixet s’està fent una ronda. Compromís pensem que és una aberració i que el que s’hauria de fer és peatonalitzar i fer una via verda les dues vores del Carraixet.
  8. Informes organismes supramunicipals. No se’ns ha informat de cap reunió.
  9. Precs i preguntes. Compromís vam preguntar:  1) per què no es va convocar als partits de l’oposició a la reunió amb el Secretari Autonòmic d’Educació que es va celebrar al poble tenint en compte que l’ampliació de l’escola ens interessa a tots i aquest càrrec representa a tots els ciutadans independentment de quin partit voten. 2) Si el cementeri passa a ser municipal, què passarà amb els veïns de les Cases de Bàrcena? Hi ha pobles que només estan deixant soterrar a veïns i veïnes del poble. S’hauria d’aclarir aquest tema. 3) Per què no es reparen les bombetes de l’enllumenat públic que deixen de funcionar? 4) Per què no se’ns ha entregat l’informe del secretari municipal sobre la militància política del jutge de pau i el seu suplent? Ja fa 2 plens que l’estem esperant.

Si tens alguna pregunta o necessites alguna aclariment, només has de posar-te en contacte amb el col·lectiu de Compromís per Bonrepòs i Mirambell.