Seguint amb la costum de fer-vos un resum del que es va tractar i votar en el ple de l’ajuntament, ací teniu la minicrònica del ple ordinari del dia 22 de juliol de 2015. Podeu vore el vídeo complet entrant a la pàgina web de l’ajuntament (apartat plens).

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. Les actes van quedar sobre la taula a petició del PP per considerar que no han tingut temps de llegir-les. Aquest fet des de COmpromís no l’anem a consentir més, teníem tots al informació del ple amb temps i forma i és obligació dels regidors i regidores portar-la estudiada.
 2. Expedient número 5 modificació de crèdits. Donat a la mala gestiód el PP, moltes partides del pressupost estan passades quan encara falta mig any per davant, altres tampoc es preveu que s’arribe a final d’any si no s’aporten més diners. Per això i per habilitar una partida per a llibres de text qeu no estava inicialment prevista al pressupost s’ha proposat al ple esta modificació de crèdits. Durant la discussió el PP ha argumentat que votava en contra per no haver participat en aquest punt. La portaveu de Compromís va titllar esta actitud d’irresponsable quan ha segut la seua mala gestió la que ha obligat a reajustar els comptes de l’ajuntament. Finalment s’ha aprovat el punt amb 6 vots a favor (Compromís i PSOE) i 5 vots en contra (PP)
 3. Derogació acord participació actes religiosos. Amb aquesta proposta el que es pretenia és tornar a l’acord subscrit per unanimitat l’any 1983 en què es prohibeix als membres de l’equip de govern presidir actes religiosos. Això no vol dir que no puguen assistir però sempre ho faran com un veí o veïna més. Compromís considera que aquest acord és respectar el caràcter aconfesional de l’estat i separar la religió de les institucions, que han de representar a tot el poble tant als que són catòlics com als creients d’altres religions com a les persones que no creuen. Aquesta proposta s’aprova per 6 vots a favor (Compromís i PSOE) i 5 vots en contra (PP).
 4. Modificació ordenança utilització paellers. Aquest acord s’aprova per unanimitat perquè del que es tractava era de deixar clars a la ciutadania els horaris i els dies que es poden utilitzar els paellers tant en estiu com en hivern. L’acord és que en hivern es tanquen a les 23h i en estiu a les 2h de la matinada, que en juliol i agost es puguen utilitzar tots els dies i la resta de l’any només festius i vespres de festiu.
 5. Modificació ordenança obertura d’establiments i llicència d’activitats. Aquest acord també s’aporva per unanimitat i el que pretén es estimular l’obertura de nous establiments al poble adequant la taxa que grava l’obertura. Esta taxa era de les més cares de la comarca i ara s’ha rebaixat al 50%.
 6. Aprovació del Pla Econòmic Finançer. Aquest Pla és obligatori aprovar-lo sempre que l’any acaba amb dèficit. En aquest pla s’han de proposar mesures concretes per reduir-lo, en el cas de Bonrepòs i Mirambell, la revisió del cadastre farà que augmenten els ingressos per IBI i per una altrabanda també es preveu que augmenten les aportacions del Fons de Cooperació Municipal que arriben de l’estat. Aques punts s’aprova per 6 vots a favor (Compromís i PSOE) i 5 vots en contra (PP). No entenem per què el PP ha votat en contra sense cap proposta alternativa si el dèficit prové de la seua gestió.
 7. Designació festes locals 2016. S’aprova per unanimitat designar el dia 24 de juny i el 13 d’octubre com a festes locals del 2016.
 8. Ratificació modificació estatuts del Consorci de Bombers. S’aporva per unanimitat perquè la modificació és obligada per adequar-los a la nova llei de règim local. Compromís recorda que està en contra d’aquesta llei, com ja va manifestar en el seu moment, perqè afecta molt negativament a la ciutadania però que com és una llei vigent, s’han d’adequar els estatuts.
 9. Modificació de les taxes de la EPA. La regidora d’educació explica que la EPA té un dèficit de prop de 7000€ i que si no es redueix segurament les administracions requeriran el seu tancament perquè no és obligació dels ajuntaments oferir aquest servei. Per tal d’evitar-ho i per adequar els preus a escoles d’adults dels pobles del voltant (la nostra escola té uns preus irrisoris en comparació als d’Alboraia, Almàssera, Tavernes, Vinalesa, etc.) es proposa posar per a tots els cursos una matrícula de 30€ que es sumarà al preu del curs. Tot i aquest augment els preus segueixen sent més baixos que els d’altres escoles. Aquesta proposta s’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE i els vots en contra del PP.
 10. Mocions del PP. El PP presenta 2 mocions, la primera per exigir llibres de text gratuïts per a tots els alumnes de tota la educació obligatòria del poble durant els 4 anys de legislatura. Es rebutja en considerar que la fórmula de Projecte de reutilització és més adequada tant des del punt de vista econòmic com pedagògic. I la 2a per exigir a Conselleria la segona fase de l’ampliació de l’escola i la devolució dels 120.000€ que ha costat fer la primera fase. Compromís explica que encara no està nomenada ni la persona a la que s’hauria d’adreçar la moció i que per cortesia ens hauríem d’esperarar a que se situe al seu lloc de treball, que està previst sol·licitar una reunió amb representació de tota la comunitat educativa i tots els partits representats al consistori epr explicar la problemàtica només el nomenen i que per tant sol·licitem la retirada de la moció. El PP es nega a retirar-la i la moció és rebutjada per 6 vots en contra (Compromís i PSOE) i 5 vots a favor (PP).
 11. Informes de presidència. L’alcaldia informa que s’ha obert el termini per apuntar-se a les brigades de neteja i que es procedirà a seleccionar als aspirants el dilluns 27 de juliol i que l’estàtua de la plaça de l’arbre ha sofert un altre acte vandàlic i que es tornarà a reparar.
 12. Informes organismes supramunicipals. Rosella Antolí informa de la reunió de l’EMTRE (entita Metropolitana de Tractament de Residus) a la que ha assistit en representació de l’ajuntament i Rubén Rodríguez fa el mateix de l’EMSHI (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics).
 13. Precs i preguntes. El PP fa preguntes sobre les festes (euro per apuntar-se i vi de la tomatà) que la regidora contesta dient que l’euro de la tomatà s’ha destinat a serveis socials i que el vi s’ha comprat d’un bodega de Requena que ha oferit una relació qualitat preu molt bona.  També rpegunten a l’alcalde sobre el conflicte pel canvi de direcció del carrer Herbassers, contesta que es farà una reunió amb els afectats després de tindre l’informe de la policia que ja està demanat. També pregunten a la regidora d’urbanisme sobre els pàrquings en solars públics al que contesta que l’exempció de l’IBI és il·legal i que s’hauran de buscar altres fòrmules. Per últim pregunten al regidor d’esports sobre el recolzament de l’equip de govern a l’escola de futbol, el regidor contesta que se li segurià oferir tot el suport.

Fora d’acta queden les preguntes del públic que van fer referència a la situació personal del concessionari del camp de futbol, sobre els pàrquings en solars i sobre les taxes de la EPA.