El proper dilluns 21 de març a les 20h se celebrarà una sessió ordinària del ple on es tractaran els següents temes.

Ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors

2.- Sol·licitud a la gerència regional de cadastre de formalització de conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral per  ala tramitació d’expedients relatius a béns immobles urbans o rústics.

3.- Expedient número 1 de modificació de crèdits per permetre la contractació d’una orientadora laboral.

4.- Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic d’altres ensenyaments.

5.- Aprovació plecs i inici d’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis públics.

6.- Designació membres del Consell Agrari Municipal.

7.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial de la via pública.

8.- Declaració institucional amb motiu del 40é aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

9.- Mocions:  AVA-ASAJA sobre ajudes per la sequera, moció PP contra la corrupció, moció Compromís-PSOE contra la corrupció, moció Compromís sobre la Catalogació de Mirambell com a Bé de Rellevància Local, moció Compromís en defensa el Dret Civil Valencià, moció Compromís-PSOE sobre el rescat de l’AP-7, moció Compromís sobre el tancament dels CIE, moció PSOE sobre l’acord UE-Turquia.

10.- Informes presidència.

11.- Informes organismes supramunicipals.

12.- Precs i preguntes.

VINE AL PLENARI!