El passat dilluns, 21 de març, es va celebrar una sessió de ple ordinari. Pròximament el vídeo estarà penjat a la web de l’ajuntament però de moment, com ja és tradició des de fa anys, Compromís vos fa una minicrònica de tot el que es va parlar.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. Es van aprovar per unanimitat.

2.- Sol·licitud a la gerència regional de cadastre de formalització de conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral per ala tramitació d’expedients relatius a béns immobles urbans o rústics. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat. El que s’ha aprovat és un conveni amb l’empresa que ha gestionat les dades de la recent revisió cadastral per tal qeu ens desecripte les dades i poder fer efectiu el cobrament. A més, atendrà les queixes o dubtes dels veïns des del poble sense necessitat de desplaçar-se a València.

3.- Expedient número 1 de modificació de crèdits per permetre la contractació d’una orientadora laboral. El que es proposava en aquest punt es dedicar tot l’estalvi en seguretat social derivat d’una baixa laboral de llarga duració que tenim a l’ajuntament a la contractació d’una orientadora laboral perquè la que hem tingut uns mesos gràcies a una subvenció ha segut un èxit perquè ha aconsguit reinsertar al món laboral a quasi 30 persones i a més la gent que està a l’atur ens han demant que continuara el servei. S’aprovà amb els vots a favor de les regidores i regidors de l’equip de govern i l’abstenció del PP. En la següent junta de govern es van aprovar les bases per fer la selecció i crear una borsa de treball i en pocs dies s’incorporarà la persona seleccionada.

4.- Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic d’altres ensenyaments. Aquesta modificació era necessària per reflexar les taxes de serveis que no estaven contemplades a l’ordenança (escola matinera, algunes matèries de la EPA, entrades a espectacles/ excursions…) així com modificar altres taxes per adequar-les a les demandes ciutadanes com la partició per setmanes de l’escola d’estiu. S’aprovà per unanimitat.

5.- Aprovació plecs i inici d’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis públics.  L’actual contracte amb Limpiezas Lafuente ja estava caducat per tant havíem de treure un nou plec de condicions a concurs públic. Per fer-ho hem introduít millores la incorporació d’edificis públics com el Centre Cívic o els barracons escolars així com un millor ajust de la freqüència de la neteja a les necessitats. S’aprova amb els vots a favor de regidores i regidors de l’equip de govern i l’abstenció del PP.

6.- Designació membres del Consell Agrari Municipal. Arran de l’aprovació del nou Reglament del Consell Agrari, s’havia de triar 4 membres pel Ple municipal. Per consens de totes les forces polítiques s’ha triat Elies, Aitor, Paula i Susi. En Compromís estem molt pagats que persones joves i que treballen la terra amb tota la il·lusió i l’energia del món, facen un pas avant per asssessorar l’equip de govern en tot allò que tinga que vore amb el camp i que ens presenten iniciatives per dignificar la faena de les llauradores i llauradors. A més per primera vegada s’ha aconseguit que siga una tria paritària. Tot el poble estem d’enhorabona.

7.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial de la via pública. En aquest punt el que es pretenia era regular millor la taxa que paguen aquells veïn/es que han d’ocupar la via pública durant un temps prolongat. Es fixen diferents trams segons la duració de l’ocupació per tal que no es penalitzen en excés les obres llarques. S’aprova per unanimitat.

8.- Declaració institucional amb motiu del 40é aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica. El que es demana és que les institucions com la ONU s’impliquen en els drets que tenen els sahrauis que tenen reconegut un referèndum però no solament no es fa efectiu sinó que es vulguenen els drets humans per part de les autoritats marroquines en els territoris ocupats. Aquesta declaració es va aprovar amb els vots de les regidores i regidors de l’equip de govern i els vots en contra del PP.

9.- Mocions: AVA-ASAJA sobre ajudes per la sequera (s’aprovà per unanimitat), moció PP contra la corrupció (s’aprovà per unanimitat encara que Compromís va deixar clar que el PP també haurà de prendre mesures clares per eradicar la corrupció al seu partit i no només gestos de cara a la galeria), moció Compromís-PSOE contra la corrupció (s’aprova per unanimitat), moció Compromís sobre la Catalogació de Mirambell com a Bé de Rellevància Local(s’aprova per unanimitat), moció Compromís en defensa el Dret Civil Valencià (s’aprova per unanimitat), moció Compromís-PSOE sobre el rescat de l’AP-7 (aprova per unanimitat), moció Compromís sobre el tancament dels CIE (s’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP), moció PSOE sobre l’acord UE-Turquia (s’aprova amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP).

10.- Informes presidència. S’informa de les millores en seguretat vial que s’han fet prop de l’escoleta infantil i d’un curs d’escacs itinerant de la diputació.

11.- Informes organismes supramunicipals. No hi ha hagut reunions.

12.- Precs i preguntes. El PP pregunta insistentment per temes relacionats amb la policia local i es reitera la impossibilitat per a contractar a policies que substituisquen la persona que està de baixa per no tindre borsa de treball.