Dimecres 22 de març a les 20h Ple ordinari

El proper dimecres 22 de març a les 20h se celebrarà el Ple ordinari del mes de març amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2.- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança de l’Impost de Béns Immobles (IBI): Bonificació 95% a les vivendes socials.

3.- Aprovació Modificació de l’Ordenança sobre l ‘Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Bonificació vehicles elèctrics i híbrids.

4.- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança per la utilizació privativa o aprofitament especial del domini públic local de subsòl, sòl i vol de la via pública. Regulació del guals per a les persones que tenen dificultats per entrar els seus vehicles al garatge per ser el carrer molt estret.

5.- Ratificació de la Resolució d’alcaldia 02/2017 del Pla de Camins i Vials 2016-2017  de la Diputació de València. L’obra que es va aprovar en el seu moment és la reparació de l’enfonsament del carrer Rei En Jaume.

6.- Aprovació de la Modificació de crèdits per a la incorporació de romanent de tresoreria. S’utilitzarà per a pagar la indemnizació per sentència de la Llar Parroquial.

7.- Aprovació del Reglament d’ús de la Biblioteca Municipal. Encara no hi havia cap reglament aprovat des de la seua inauguració. Aquest punt s’incorporarà d’urgència.

8.- Mocions del PSOE: Ciclocarrers i Alcaldies per la Pau.

9.- Informes de presidència.

10.- Informes organismes supramunicipals.

11.- Precs i preguntes.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *