Minicrònica Ple ordinari 22 de març

Tot i que ara els plenaris es graven i es pengen en el canal de youtube de l’ajuntament, el col·lectiu de Compromís BiM no deixem de fer-te un breu resum del que s’ha parlat i acordat en cada ple i, en el moment es penja el vídeo l’enllacem per si el teu interés és vore’l íntegrament.

El ple del dia 22 de març era ordinari i es van tractar els següents punts:

1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. Es va aprovar per unanimitat.

2.- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança de l’Impost de Béns Immobles (IBI): Bonificació 95% a les vivendes socials.  Es va aprovar per unanimitat i es va aprofitar per informar que la vivenda que ha rehabilitat la Conselleria ja ha estat adjudicada i que properament començaran a rehabilitar una altra per adjudicar-la també a una de les famílies del poble que ho necessiten.

3.- Aprovació Modificació de l’Ordenança sobre l‘Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Bonificació vehicles elèctrics i híbrids. S’aprovà amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i l’abstenció del PP (5). Els vehicles de més de 25 anys tindran una bonificació del 50%, els vehicles amb l’acreditació oficial d’històrics tindran una bonificació del 100% i els híbrids o elèctrics tindran el primer any un 75%, el segon un 50% i a partir del tercer any un 25% de bonificació.

4.- Aprovació de la Modificació de l’Ordenança per la utilizació privativa o aprofitament especial del domini públic local de subsòl, sòl i vol de la via pública. Regulació del guals per a les persones que tenen dificultats per entrar els seus vehicles al garatge per ser el carrer molt estret. S’aprovà amb els vots a favor de Compromís i PSOE (6) i l’abstenció del PP (5).Els veïns i veïnes que tenen problemes per accedir als seus garatges hauran de sol·licitar els metres que necessiten i previ informe favorable de la policia local se’ls concedirà l’espai estrictament necessari.

5.- Ratificació de la Resolució d’alcaldia 02/2017 del Pla de Camins i Vials 2016-2017 de la Diputació de València. L’obra que es va aprovar en el seu moment és la reparació de l’enfonsament del carrer Rei En Jaume. Les obres ja estan en marxa i la ratificació al Ple era un tràmit, no obstant el PP va votar en contra al·legant que no s’ha parlat amb els llauradors per si tenien alguna proposta alternativa. La regidora va explicar que per suposat que s’ha parlat amb els llauradors i llauradores del poble al Consell Agrari i que és desagradable que en el Ple es diga una cosa com esta que no és certa. S’aprovà amb els vots de Compromís i PSOE (6) i els vots en contra del PP (5).

6.- Aprovació de la Modificació de crèdits per a la incorporació de romanent de tresoreria. S’utilitzarà per a pagar la indemnizació per sentència de la Llar Parroquial. Era necessari fer el pagament i com hi havia diners del superàvit de 2016, l’únic que es fa és crear una partida amb els poc més de 6300€ que s’han de pagar. S’aprovà amb els vots de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP. No entenem que l’oposició s’abtinga quan la setència obliga al pagament i el procediment és el secretari determina que s’ha de seguir.

7.- Aprovació del Reglament d’ús de la Biblioteca Municipal i dels ordinadors públics que hi ha a la mateixa sala. Encara no hi havia cap reglament aprovat des de la seua inauguració. Aquest punt s’incorporarà d’urgència. S’aprova per unanimitat tant la urgència com el reglament.

8.- Moció del PSOE: Ciclocarrers. La proposta de la creació de ciclocarrers al centre històric del poble (vehicles han de circular a 30Km/h com a màxim i tenen prioritat els ciclistes) s’aprovà després d’un debat, amb algun toc surrealista, amb els vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció del PP.

9.- La moció d’adhesió a la xarxa d’Alcaldies per la Pau que ens va arribar de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i  s’aprovà per unanimitat i el que vam dir Compromís és que no només quede en una declaració d’intencions sinó que realment treballem cada dia en aquest sentit.

10.- Informes de presidència.  L’alcalde va informar del resultat de l’oposició a Cap de Policia Local: l’únic aspirant ha aprovat.

11.- Informes organismes supramunicipals. L’alcalde va informar dels temes tractats a l’últim ple de la Mancomunitat del Carraixet (aprovació del pressupost i dels programes d’esports, cultura i joventut,  l’aprovació del Pla d’Igualtat  i l’adhesió al Conveni laboral de la FVMP)

12.- Precs i preguntes. Rosella Antolí, coma regidora d’educació, va informar de l’homenantge a Pilar Vicente que es fa a l’escola i de que la Conselleria ha aprovat el projecte de Jornada continuada, que s’ha repartit tot a la informació a les famílies i que els dies 27 i 29 de març es faran assemblees per resoldre dubtes abans del referèndum que es farà el dia 4 d’abril. Una regidora de PP va fer algunes preguntes, la majoria sense relació amb l’ajuntament relacionades amb protecció de menors, epidèmia d’escarlartina i la succesió en l’alcaldia. Quan estiga el vídeo del plenari vos recomanem que el veieu per extreure les vostres pròpies conclusions.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *