Minicrònica ple ordinari 20/09/2017

Tot i que ara els plenaris es graven i es pengen en el canal de youtube de l’ajuntament, el col·lectiu de Compromís BiM no deixem de fer-te un breu resum del que s’ha parlat i acordat en cada ple i, en el moment es penja el vídeo l’enllacem per si el teu interés és vore’l íntegrament.

El ple del dia 10 de setembre era ordinari i es van tractar els següents punts:

– Sol·licitud de pròrroga per a la vigència del document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic del PGOU de Bonrepòs i Mirambell

Ja en l’anterior legislatura s’iniciaren els tràmits per a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana del poble i per a la seua redacció primerament és necessari disposar del document d’abast de l’estudi ambiental i territorial. Este document l’aprovà, a finals de 2015, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Com que la elaboració del pla és molt costosa i l’Ajuntament no disposa dels recursos humans i econòmics suficients, s’han sol·licitat a la Diputació de València estos recursos i s’està a l’espera que arriben per la qual cosa es necessari demanar una pròrroga de la vigència d’este document

S’aprova per unanimitat.

– Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local del subsòl, sòl i vol de la via pública.

En els últims mesos esta ordenança a sofert dos modificacions, les quals s’han tractat en plens anteriors. Les modificacions estaven relacionades, una, en facilitar que els habitatges que disposen de gual i necessiten que no els aparquen davant per poder accedir als seus garatges, i altra, que tenia vore en regular la prohibició de l’estacionament quan algun veí o veïna sol·licita un espai per a fer mudances, celebracions, etc. Degut a un error administratiu, les dos modificacions s’han solapat en la seua tramitació i es necessari esmenar eixe error per a què l’ordenança estiga ben redactada.

S’aprova amb els vots de Compromís i del Partit Socialista, i s’abstenen els regidors del Partit Popular.

– Modificació ordenança de policia i bon govern

Es tracta d’una modificació puntual d’esta ordenança en allò que fa referència a la col·locació de cossiols a la porta de les cases. En l’actualitat, algunes cases del poble tenen este tipus d’elements decoratius a les portes de les cases malgrat que esta pràctica podia considerar-se una infracció. Des de l’equip de govern es considera que no s’hauria de penalitzar esta tradició sempre que es respecten els límits d’allò que podem considerar raonable. La modificació pretén normalitzar esta costum sempre que es respecten unes normes com el fet que no s’impedisca el pas i que no es causen molèsties.

S’aprova amb els vots de Compromís i del Partit Socialista, i s’abstenen els regidors del Partit Popular.

– Moció Compromís – PSOE per un finançament just

Històricament els valencians i valencianes hem sofert una infrafinanciació i un greuge en relació amb altres territoris de l’estat. El finançament que rebem els valencians i valencianes és hui per hui insuficient i no respon a les necessitats dels serveis que des de la Generalitat s’han de donar. En este sentit, el posicionament de tots els partits polítics valencians és unànime i la nostra obligació és instar al govern central a que s’aprove d’una vegada un nou finançament per a les comunitats autònomes que tinga en compte la nostra realitat actual. Igualment se sol·licita que les inversions que s’executen al nostre territori estiguen d’acord amb el nostre pes poblacional. La moció pretén mostrar el suport de l’ajuntament a esta reivindicació penjant una pancarta en algun edifici públic alhora que s’impulsen, actes o jornades per difondre la importància de diposar d’un finançament just.

S’aprova per unanimitat.

– Adhesió a l’autoritat de transport metropolità de València.

Este punt s’ha inclòs en el ple finalment donada la urgència en l’adhesió a esta autoritat. Entenem que Bonrepòs i Mirambell forma part de l’àrea metropolitana de València i és una necessitat integrar-se en un organisme supramunicipal que està tractant de donar resposta a les necessitats de transport interurbà de l’àrea metropolitana de la ciutat de València. Amb esta adhesió disposarem de veu en els temes que ens afecten en relació al transport.

S’aprova per unanimitat tant en el que respecta l’adhesió com en l’urgència de fer-ho.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *