Vos informem que hui a les 20:00 hores en la sala de sessions de l’Ajuntament se celebra el ple ordinari amb el següent ordre de del dia:

1. Actes anteriors.

2. Nomenament representant Consell Agrari Municipal designat per l’Ajuntament.

3. Designació festes locals 2019.

4. Adhesió al pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible.

5. Adhesió a la central de contractació de la FEMP.

6. Adhesió genèrica a la central de contractació de l’estat.

7. Adhesió al Pla de Salut 2016 -2020. de la Comunitat Valenciana.

8. Modificació ordenança policia i bon govern.

9. Informes de presidència.

10. Informes òrgans supramunicipals.

11. Precs i preguntes.