Minicrònica del Ple ordinari del 18 de juliol de 2018

A continuació podeu llegir un xicotet resum del ple ordinari que tingué lloc el passat 18 de juliol a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Ajuntament. Així mateix, podeu vore’l sencer, al canal de youtube de l’Ajuntament disponible en el web:

http://www.bonreposimirambell.es/va/page/plenos-plens

1. Actes anteriors

S’aprova per unanimitat.

2. Nomenament representant Consell Agrari Municipal designat per l’Ajuntament

Es tracta d’un nomenament que ja es va aprovar per unanimitat en l’últim ple però atés que hi hagué un error a l’hora de transcriure el segon cognom de la persona designada, es torna a portar al ple per a rectificar aquesta errada. La persona designada és Rafael Hurtado Ferrer.

S’aprova per unanimitat.

3. Designació festes locals 2019

En relación al calendari laboral de l’any 2019, s’ha de presentar a la Conselleria d’Economia les propostes de festivitats que ens corresponen en l’àmbit local. Es proposa que aquestes siguen el 29 d’abril i el 24 de juny.

S’aprova per unanimitat.

4. Adhesió al pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible

A petició de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, es proposa que l’Ajuntament s’adherisca a aquest pacte adquirint uns compromisos de treballar a nivell local per a què tots els veïns i veïnes tinguen accés a una mobilitat segura i sostenible i que no hi hagen ciutadans de primera i segona en qüestió de mobilitat.

S’aprova per unanimitat.

5. Adhesió a la central de contractació de la FEMP

El 9 de març entrà en vigor la nova llei de contractes; aquesta llei perseguix millorar la transparència dels procediments de contractació i afavorix la igualtat d’oportunitats a les empreses proveïdores. No obstant això, per als ajuntaments menuts com el nostre, açò suposa un increment dels tràmits burocràtics que ens està ocasionant molts problemes de gestió administrativa ja que el nostre ajuntament no disposa d’un departament específic de contractació. Per això, una forma d’alleugerir eixos tràmits és adherir-se a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la qual pot realitzar la licitació de serveis, obres o subministraments i ens permet optar a millors preus i ens facilita així, la gestió dels tràmits burocràtics.

S’aprova per unanimitat.

6. Adhesió genèrica a la central de contractació de l’estat

En la línia del punt anterior, el misteri d’Hisenda també posa al nostre abast una central de contractació que en relació altres àmbits de la gestió administrativa local, no obstant això, el motiu pel qual es pretén adherir-se a aquesta central és el mateix.

S’aprova per unanimitat.

7. Adhesió al Pla de Salut 2016 -2020. de la Comunitat Valenciana

Implica, a nivell local, l’impuls d’accions formatives i de capacitació dels membres dels grups implicats en el projecte, un treball participatiu d’anàlisi de la situació actual de la salut a nivell local i la concreció de projectes d’impuls de la salut per a totes les edats i els diferents entorns en l’àmbit municipal. A més, ens ajuda a coordinar accions amb altres municipis i ens dona idees per a implementar accions que s’estan duent a terme en altres pobles i que poden resultar positius per al nostre.

S’aprova per unanimitat.

8. Modificació ordenança policia i bon govern

Aquest punt es porta al ple arran de les queixes mostrades per alguns veïns i veïnes en relació a les molèsties que els està ocasionant (soroll, desperfectes en vivendes, accidents a vianants com embarassades, persones majors, bebés…)  el jugar al baló en certs espais com són places i carrers. Val a dir que, en les places on el joc amb baló no està permés, aquesta prohibició ja es troba senyalitzada degudament. No obstant això, sembla que en moltes ocasions no s’està respectant aquesta prohibició i no s’atén els avisos que la policia local fa al respecte. Així mateix, s’han produït alguns incidents que han fet que l’Ajuntament haja decidit adoptar mesures per tallar açò i evitar mals majors.

Per poder tractar aquest punt, primerament es demana a tots els grups polítics el poder incloure aquest punt en l’ordre del dia amb caràcter d’urgència ja que inicialment no estava previst.

La modificació de l’ordenança afecta el seu article 21, i pretén incloure-hi la capacitat sancionadora per part de la policia quan davant d’avisos reiterats de la prohibició de jugar al baló no es faça cas. Cal fer constar que des d’aquest equip de govern s’han habilitat molts espais específics on es pot jugar al baló i que l’ajuntament el que pretén és afavorir una bona convivència i millorar el civisme sense haver d’arribar a aplicar aquestes sancions.

S’aprova per unanimitat el poder tractar aquest punt en l’ordre del dia i també s’aprova per unanimitat la modificació de la ordenança.

9. Informes de presidència

No hi han temes que tractar.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *