Informar-vos que este dimecres 21 de novembre de 2018, a les 20 hores, en la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell tindrà lloc una sessió ordinària del Ple amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Aprovació conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València.

3. Aprovació permuta Llar.

4. Nomenament Jutge de Pau substitut.

5. Ratificació acord Junta de Govern Local de data 29-10-2018.

6. Aprovació de l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits.

7. Aprovació modificació taxa clavegueram.

8. Modificació ordenança de Bon Govern.

9. Modificació ordenança fiscal reguladora dels preus públics d’ensenyaments.

10. Moció sobre declaració 25 de novembre de 2018, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

11. Informes de presidència.

12. Informes òrgans supramunicipals.

13. Precs i preguntes.

Donada la rellevància del punts 2 i 3 de l’ordre del dia, pensem que resulta molt important la màxima assistència de la ciutadania. Vos esperem ; )