ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
  2. APROVACIÓ MESURES ECONÒMIQUES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI OCASIONADA PEL COVID-19
  3. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS MUNICIPALS DUTES A TERME AMB MOTIU DEL COVID-19

La nostra portaveu, Rosella Antolí, ha donat les gràcies a l’equip de govern per la gestió que s’està fent en estos moments tan difícils i ha mostrat el recolzament de Compromís a totes les iniciatives que s’estan duent a terme. Així mateix, ha agraït als treballadors i treballadores muncipals la seua tasca; a la polícia, els serveis de neteja i manteniment, així com els serveis d’atenció domiciliària, però també ha volgut fer una menció especial a les persones treballadores de tipus administratiu que encara que treballen de manera més invisible, fan una tasca igualment fonamental. També agrair a les persones voluntàries de protecció civil o els llauradors que han col·laborat en les tasques de desinfecció.

Al ple s’han aprovat per unanimitat diverses mesures econòmiques per a pal·liar els efectes que la crisi del COVID-19 ha causat en el nostre municipi. Al respecte,  l’equip de govern va incoporar totes les mesures proposades pel grup Compromís:

  • Que el termini per pagar l’IBI (que finalitza el 30 abril) es prorrogue fins a 31 juliol i que les persones afectades per la crisi puguen demanar pagar de forma aplaçada, com siga possible legalment.
  • Que les persones que ho tenen dividit en 12 mesos puguen demanar que no li cobren estos mesos i els ho recalculen.
  • Que les persones que ho tenen sense domiciliar puguen fer-ho ara a prorratejar.
  • Que les persones que ja han pagat el 50% de l’IBI (cobrat abans de l’estat d’alarma), si ara estan en una situació de vulnerabilitat, per la crisi del COVID-19, i ho demanen, se’ls puga tornar l’import del rebut i acollir-se a les mesures que aprovarem al ple i es van a aplicar a qui no té l’IBI domiciliat.

També s’ha pregat a l’equip de govern que  la informació que es dona als grups polítics en relació al dia a dia de la gestió municipal siga permanent i transparent.

La nostra regidora Mª Josep Amigó, en tant que vicepresidenta de la Diputació de València, s’ha posat a disposició de tot l’equip de govern per a supervisar i solucionar qualsevol dubte com, per exemple, l’arribada de les mascaretes que ha adquirit la dipuació i que estaran disponibles segurament a partir de la setmana que ve. També ha pregat que es tinga molta cura, i que li poden demanar assessorament, de cara a un segon paquet de mesures que es puguen aprovar d’ajudes econòmiques com per exemple per als autònoms, per a què aquestes ajudes no resulten incompatibles amb altres ajudes de caràcter autonòmic o estatal.