A continuació pots llegir quants diners deu la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell de forma desglosada, és a dir, els diners que se’ns adeuten i en concepte de què.

Com pots observar el deute més gran són els 296.921,32 euros del Pla Confiança per la subvenció de l’edifici multifuncional (on anirà el nou ambulatori). Aquest diners els ha hagut d’avançar l’ajuntament demanant un préstec que està generant uns interessos que en cap cas se’ns tornaran.

Si mires la resta de partides, voràs com se’ns adeuten subvencions de l’Escola de Persones adultes (EPA) i del Psicòleg des de fa dos anys.

També ens deu subvencions d’altres programes com el PAMER o l’EMCORP que donen feina temporal a veïns del poble i que són subvencionats, en part per la UE, que si que ha ingressat ja els diners a la Generalitat, mentre que la Generalitat no ha transferit els fons als ajuntaments.

I destaca també els diners corresponents a la Renda garantitzada de ciutadania del 2012, ajudes a la persones més necessitades que si no fóra perquè l’ajuntament avança els diners quedarien totalment desateses.

Com veus, la Generalitat no només no paga a proveïdors sinó que és morós en tots els ajuntaments valencians i a més no hi ha cap pla de pagament d’aquests deutes. L’alcalde del nostre poble tampoc té prevista cap mesura de pressió, mentrestant els diners dels veïns han de dedicar-se a tapar aquests deutes i no a altres necessitats del poble.

 

DeuteGeneralitatBiM