El proper dimecres 30 de juliol a les 20:30 se celebrarà el ple ordinari del mes de juliol. Es tractaran els següents punts:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Ratificació separació forçosa de Tavernes Blanques com a municipi integrant de la Mancomunitat del Carraixet.
 3. Designació festes locals 2015
 4. Expedient nº1 modificaciód e crèdits.
 5. Adjudicació renting fanals inducció.
 6. Aprovació plecs RURALTER illes ecològiques.
 7. Aprovació dels comptes generals 2013.
 8. Adequació dels estatuts del consorci Pactem Nord a la nova llei d’administració local.
 9. Mocions Compromís: Conflicte Israel-Palestina, Cooperatives i Caixes Rurals Valencianes, pel dret a vaga, IBI rústica, transport gratuït persones aturades, decret currículum primària.
 10. Mocions PSOE: Supressió cicle superior Administració i finances IES Tavernes Blanques, Consorci Comarcal Serveis Socials.
 11. Informes presidència.
 12. Informes organismes supramunicipals
 13. Precs i preguntes

Recorda que en els plens ordinaris és l’únic moment en què públicament qualsevol veí o veïna pot interpel·lar, tant a l’alcalde com a qualsevol regidor o regidora de l’ajuntament.

PLENSweb3