PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL NOSTRE POBLE. En el proper ple ordinari  que se celebrarà el proper dimecres 23 de setembre, Compromís Bonrepòs i Mirambell demanarem l’adhesió al Pacte d’Alcaldies que promou la Unió Europea per a l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables. Un objectiu estratègic de la Unió que té com a finalitat la reducció d’un 20% de les emissions de CO2 al 2020. D’una banda es tracta de contrarestar l’escalfament global i els efectes del canvi climàtic i, de l’altra, aconseguir una major autonomia energètica d’Europa atesa la dependència actual d’altres països i continents.

Com diu Mª José Amigó, regidora de medi ambient, “l’adhesió a este pacte suposarà, entre altres, l’elaboració d’un pla d’acció d’eficiència energètica (PAES) al nostre municipi i l’accés a finançament europeu molt estructurat amb esta finalitat, ja és hora que la sostenibilitat siga un objectiu a curt, mitjà i llarg termini al nostre poble i es deixen de banda accions puntuals sense un objectiu clar”.

Mª José Amigó, que també és regidora d’urbanisme  afegix, “amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldies, els temes d’eficiència energètica també s’inclouran en el document de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Bonrepòs i Mirambell que està en fase d’estudi“.  Sobretot perquè el pla d’acció ha d’inclore propostes en l’àmbit de la mobilitat, l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, aspectes relacionats molt directament amb el planejament urbanístic local.

En els pressupostos del 2016, una vegada aprovada l’adhesió al Pacte d’Alcaldies, es dotarà una partida per a la realització de l’auditoria d’emissions de CO2 i després es portaran a terme les mesures que calga per augmentar l’eficiència energètica del poble.