El diumenge tornem a tindre una cita en les urnes. Ningú de Compromís volíem que es repetiren les eleccions i pensem que tu tampoc.

Tenim al sensació que aquesta decisió ja estava presa i que estos mesos només han servit per fer “postureo” enlloc de negociar un govern de progrés que és el que va votar la ciudadania el 28 d’abril.

Una vegada convocades les eleccions només volem dir-te que si ja ens votares en les eleccions municipals autonòmiques, que tornes a confiar en Compromís perquè necessitem ser el més decisius possibles per espentar un govern d’esquerres a l’estat i sobretot per influir en que es duguen avant polítiques a favor dels valencians i valencianes, algunes tan urgents com la reforma del finançament.

Per tot això, el diumenge 10 de novembre: Vota Més Compromís!