Bonrepòs i Mirambell des de fa molts anys ha gestionat els serveis socials de manera mancomunada dins de la Mancomunitat del Carraixet.

L’any 2017 es va incorporar el municipi d’Alfara del Patriarca, al serveis socials de la Mancomunitat del Carraixet, perquè mancomunar els equips base resulta molt beneficiós per l’augment de les subvencions de la Diputació de València i per garantir una plantilla amb especialistes en pobles menuts. En aquell 2017 es van augmentar les subvencions de manera que considerable la qual cosa permetia contractar a persones de sis perfils tècnics a jornada completa, més una administrativa i una advocada a mitja jornada per donar serveis als tres pobles.

En el seu moment, fou el Ple de la Mancomunitat, el que va acordar que les persones contractades, amb perfils tècnics, foren sis treballadors/es socials, donat el volum de faena que hi havia (amb l’entrada en vigor de la renda garantida i la necessitat d’agilitzar la incorporació de persones al sistema d’atenció a la dependència). A més, es va fer seguint les indicacions d’un informe tècnic signat per les treballadores socials de la Mancomunitat, que ja treballaven als municipis de Bonrepòs i Mirambell i Vinalesa.

L’any 2018 la mateixa proposta va ser aprovada al Ple de la Mancomunitat, en aquesta ocasió també amb l’aval de la Comissió de Serveis Socials, de recent creació, on estaven representades una treballadora social de cada poble (Vinalesa, Alfara i Bonrepòs i Mirambell), els regidors i regidores de serveis socials dels tres pobles i l’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, la nostra companya Rosella Antolí, que presidia la dita comissió com a coordinadora de l’àrea. Això va fer que l’any 2019 es continuara amb el mateix equip social base, a l’espera de l’aprovació de la Llei de Serveis Socials que preveia equips socials base interdisciplinars.

Per a aquest any 2020 no es va seguir el mateix procediment i no es va passar per ple aquesta decisió tan important. Així, de manera unilateral per part del president de la Mancomunitat del Carraixet, l’alcalde d’Alfara, es va reduir la jornada de dos de les sis treballadores socials, en vistes a contractar un educador/a social i un psicòleg/a. Esta decisió es va prendre sense cap estudi de les necessitats reals dels pobles que compartim Serveis Socials.

Finalment, després que el nostre grup de Compromís denunciara en el ple de l’Ajuntament esta manera d’actuar del president de la Mancomunitat del Carraixet, hem aconseguit que es recupere el servei amb dos treballadores socials a jornada completa.

Així mateix, el grup de Compromís en el darrer ple de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell va presentar una moció que fou aprovada per unanimitat de tots els partits representats en la corporació municipal. L’acord al qual s’arribà va ser:

  1. Que la decisió al voltant dels perfils tècnics de les persones que han de formar l’equip base de Serveis Socials de la Mancomunitat previ informe de la Comissió de Serveis Socials tinga en compte les necessitats reals de cada un dels tres pobles.
  2. Que qualsevol decisió de modificació de l’equip social base, siga acordat, de nou, pel ple de la Mancomunitat.
  3. Que la Mancomunitat amplie amb un sisé perfil, l’equip bàsic interdisciplinar de serveis socials, donat que la Diputació de València està augmentant les subvencions específiques a esta àrea.
  4. Que es trasllade aquest acord al President de la Mancomunitat i a la resta de persones que integren la Comissió de Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet.