Seguint amb el que hem fet des que vam començar la legislatura, a banda de llegir la nostra minicrònica, ja pots vore el vídeo íntegre en l’apartat “Plens” de la web de l’ajuntament.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. Es van aprovar per unanimitat les actes dels plens anteriors.
2.- Modificació de l’ordenança del IBI urbana. En aquest apartat es proposava acordar mantindre la bonificació de l’IBI a les persones ue el tenen domiciliat però sempre que tingueren els impostos en regla, a més s’afegia una altra bonificació a les famílies nombroses. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de Compromís i del PSOE i l’abstenció dels regidors del PP. En el debat el regidor d’hisenda va demanar explicacions a l’anterior alcalde perquè no ens va informar en el seu moment (2013) sobre que havia demanat l’actualització del cadastre.
3.- Inici del procediment per a la declaració de caducitat i resolució de l’adjudicació del programa d’actuació integrada per al desenvolupament de les unitats d’execució 8, 9,10 i 11. Aquest punt fa referència a la retirada de les torres elèctriques del parc de davant de l’ajuntament. Respecte a aquest tema la nostra companya Mª José, com a regidora d’urbanisme, va explicar que el que toca ara seguint el procediment marcat per l’advocada contractada en la legislatura anterior i que està assessorant en tot el procés és que, una vegada passat el termini donat als propietaris perquè es feren càrrec de la retirada, que passe l’ajuntament a fer-se càrrec amb els diners de l’aval que depositaren ene el seu moment. Aquest és un tràmit  que ens permet seguir avançant en el llarg camí que ja hem recorregut des del 2002 i que acabarà si tot va bé durant esta legislatura. Una llàstima que el PP s’abstinguera en la votació simplement amb l’excusa de que és “un tema molt farragós”. S’aprovà amb els vots favorables de Compromís i PSOE.

4.- Aprovació del Compte General any 2014. Aquest punt s’havia d’aprovar perquè sinó es limita la capacitat de demanar subvencions per part de l’ajuntament. Per aquesta raó tot i que vam manifestar que no compartíem per a res els comptes del 2014 perquè el PP en cap moment ens va deixar participar en els pressupostos ni molt menys en la gestió del dia a dia i donat que només 3 regidors del PP van votar a favor d’aprovar els comptes amb l’excusa que eren els únics que estaven governant, actitud que considerem totament irresponsable, els comptes es van aprovar amb 3 vots a favor (PP), 2 vots en contra (regidor PSOE i regidora de Compromís que ja estaven en l’anterior legislatura) i l’abstenció de la resta.
5.- Mocions de Compromís: Bonrepòs i Mirambell poble refugi , Col·locació i retirada de plaques commemoratives (estes 2 mocions s’aproven amb els vots a favor dels regidors i regidores de Compromís i PSOE i l’abstenció dels del PP) i Adhesió al Pacte d’Alcaldies (s’aprova per unanimitat).
6.- Mocions del PP: ampliació subvenció perfils educatius (es retira a petició de la Rosella,regidora d’educació) condecoració agents policia i guàrdia civil (es rebutja amb els vots en contra del PSOE i Compromís per contindre arguments que falten a la veritat), defensa districte únic (es rebutja amb els vots en contra de Compromís i PSOE per ser una opció que potencia la creació de guettos i no l’escola de tots i per a tots que defensem Comppromís) i festivitats escolars (es rebutja amb els vots en contra de Compromís i PSOE perquè els dies 16, 17 i 18 ja s’han aprovat al Consell Escolar del CEIP Mare de Déu del Pilar i l’IES de Tavernes com a festius i no té sentit reivindicar una cosa que ja està aprovada. El PP es negà a retirar la moció).

7.- Informes de presidència. L’alcalde informà de la destitució del cap de policia i de la reunió amb els veïns del carrer herbassers i amb l’AMPA sobre el trànsit.També informà sobre el nou trencament de l’estàtua de la plaça de l’arbre.
8.- Informes organismes supramunicipals. S’informà de l’assistència a la constitució del Consorci de bombers i a un plenari de distribució de responsabilitats de la Mancomunitat del Carraixet.
9.- Precs i preguntes. El PP preguntà sobre les festes, sobre la setmana dels majors i sobre els cartells en valencià, sobre l’inici del curs escolar. Totes les preguntes foren contestades per les regidores que tenen la delegació.

10.- Precs i preguntes del públic. Un veí va demanar una declaració institucional consensuada per tots els partits polítics per demanar als veïns que gaudisquen de les festes sense violència i un altre va demanar que es prenguen mesures per evitar que es pengen cartells en llocs no permesos. Es van recollir les dos propostes per part de l’equip de govern.