El proper dimecres 23 de setembre a les 20h se celebrarà el Ple ordinari d’aquest mes. Es tractaran els següents punts:

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.
2.- Modificació de l’ordenança del IBI urbana.
3.- Inici del procediment per a la declaració de caducitat i resolució de l’adjudicació del programa d’actuació integrada per al desenvolupament de les unitats d’execució 8, 9,10 i 11.

4.- Aprovació del Compte General any 2014.
5.- Mocions de Compromís: Bonrepòs i Mirambell poble refugi, Col·locació i retirada de plaques commemoratives i Adhesió al Pacte d’Alcaldies.
6.- Mocions del PP: ampliació subvenció perfils educatius, condecoració agents policia i guàrdia civil, defensa districte únic i festivitats escolars.

7.- Informes de presidència.
8.- Informes organismes supramunicipals
9.- Precs i preguntes

Recorda que el plenari serà gravat en vídeo i després es penjarà a la web de l’ajuntament